Region Väst

Försäljningschef

Systemsäljare

Gunnar Nordenström
0406-99 06 77
0703-83 38 25

Niclas Johnsson
0706 88 38 78

Återförsäljaransvariga

Peter Andersson (Mellansverige)
073-0572022


Fredrik Nylén (Södra Sverige)
072-8582200

 
Danne Sjöberg
072-502 00 05

Ansvarsområde:
Återförsäljaransvarig Södra Norrland & Försäljningsingenjör

 
Fredrik Jansson
076-723 28 78

Ansvarsområde:
Återförsäljaransvarig Norra Norrland & Försäljningsingenjör

Försäljningsingenjör

Jonas Jacobsson
070-587 82 60
jonas.jacobsson@festo.com

 
Hans Brisslert

070-678 47 20Simon Westesson
040 38 38 82