Övriga kontakter

Marknad och försäljning
Försäljningschef Reino Lager

040 38 38 90

 

Produkter
Produktchef Fredrik Boberg 

040-38 38 97

 

System
Systemchef Roland Karlsson 

040-38 38 93

 

Festo Didactic
Learning Systems och Training and Consulting
Marknads- och försäljningsansvarig Stefan Johansson

040-38 38 30

 

Företagsledning
VD Tobias Lidén 040-38 38 38

 

Finans och Personal
Ekonomichef Gustaf Borg 

040-38 38 70

 

IT
Ole Bruun 

+45 44 88 81 28
Anders Schöld 

040-38 38 68

 

Kvalitet och Miljö
Hanne Kanstrup

+45 44 88 81 36 

 

Produktion & inköp
Petro Vidberg 

040-38 38 48