Teknisk reklamation

Vad är en reklamation?
En produkt som inte uppfyller av oss utlovad prestanda, se produktdatablad alternativt separat avtalad data. Reklamationsrätt och övriga villkor enligt avtal.

Teknisk reklamation = produkten uppfyller inte specifikation.

Allmänna leveransbestämmelser NL17

Vem kan reklamera?
Ett reklamationsanspråk kan endast göras av direktköpande kunder hos Festo AB .

Hur reklamerar jag?


Festo återkopplar efter registrering med ett reklamationsnummer. Produkter som skall skickas till Festo måste märkas med detta nummer. Ni får en bekräftelse när godset ankommit till Festo AB, Malmö. Reklamationen kommer därefter att åtgärdas på snabbast möjliga sätt.

Gods skickas till:

Festo AB
Reklamations nr. XXXXXXX
Stillmansgatan 1
21225 Malmö