Branschspecialister

Försäljningschef

Peter Aaröe
070-538 38 50

Försäljningsingenjör

Kristian Lütz
Branschansvarig
Träindustrin
070-527 77 82


Peter Görrel
Branschansvarig
Fordonsindustrin
070-605 54 88


Christian Remle

Försäljningsingenjör
Fordonsindustrin
073-3730343


Anders Stenlund
Försäljningsingenjör
Process-, livsmedels och förpackningsindustrin
070-631 05 40

 

Andreas Linér
Branschansvarig
Process-, livsmedels och förpackningsindustrin
072-726 99 40