Leverans- och betalningsvillkor

Om inget annat är avtalat gäller Festos Leverans- och betalningsvillkor enligt nedan:

Festo Sverige använder NL 17 / NLT 17

Med nedan angivna avvikelser gäller Teknikföretagen antagna Allmänna Leveransbestämmelser NL 17 / NLT 17.

NL 17 för leveranser
av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

NLT 17 avseende mindre omfattande montage
av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

 

Leverans- och betalningsvillkor

Retur- och reklamationsbestämmelser

 

Terms and conditions

General conditions of delivery, payment and software use

Code of Conduct for Business Partners

Svensk språkversion