Leverans- och betalningsvillkor

Om inget annat är avtalat gäller Festos Leverans- och betalningsvillkor enligt nedan:

Festo Sverige använder NL 09 / NLT 09

Med nedan angivna avvikelser gäller Sveriges Verkstadsindustrier antagna Allmänna Leveransbestämmelser NL 09 / NLT 09.

 

Leverans- och betalningsvillkor

 

NL 09 för leveranser
av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.


NLT 09 avseende mindre omfattande montage
av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Retur- och reklamationsbestämmelser

 

Retur- och reklamationsbestämmelser