Ürün uygunluğu

Ürün güvenliği şartları ve teknik pazara erişim şartlarına ilişkin ulusal ve uluslararası kurallar ve standartlar

Burada Festo ürünleri için geçerli yönergeleri ve standartları bulabilirsiniz.

 

ATEX

ATEX ürün direktifi 2014/34/EU, potansiyel olarak patlayıcı atmosferde kullanılacak ürünlerin pazara girme şartlarını tanımlar.

ATEX direktifi hakkında daha fazla bilgi

REACh

Kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin bir Avrupa Birliği tüzüğüdür.

REACh hakkında daha fazla bilgi

RoHS

Elektronik bileşenlerde zehirli ve çevreye zararlı maddeler ekolojik döngü içerisinde birikir. RoHS direktifleri, ürünlerde bu maddelerin bulunmamasını şart koşar.

RoHS uyumlu ürünler hakkında daha fazla bilgi

Festo standardı 940106: Yasak / beyan gerektiren içerik maddeleri

Festo standardı 940106, malzemelerde kullanılması yasak olan içerik maddelerine ve beyan edilmesi zorunlu olan içerik maddlerine ilişkin şartları tanımlar. Standart, gerek yasal yükümlülüklerin, gerekse Festo müşterileri tarafından belirlenen taleplerin uygulamaya geçirilmesine hizmet eder.

Festo standardı 940106

UL

Underwriters Laboratories (UL), ürün ve ürün güvenliğini inceleyen ve belgeleyen, ABD merkezli bir kurumdur. Avrupa için EN ve IEC standartları ne kadar önemliyse, ABD için de UL standartları aynı derecede önemlidir.

UL işareti hakkında daha fazla bilgi