Entegre sensörler ve güvenlik fonksiyonları

İnsan ve makine için daha fazla güvenlik:

Entegre sensör ve güvenlik fonksiyonlu MS6/MS9 serisi şartlandırıcı birimleri

 • Tanılama
 • Koruyucu bakım
 • Basınç, debi ve basınç farkı uzaktan izlenebilir
 • Acil kapatma
 • DIN EN ISO 13849-1 uyarınca, performans seviyesi e sertifikalı, güvenli sistem tahliyesi (güvenlik fonksiyonları)
 • Entgre yumuşak başlatma fonksiyonu

Size sağladığı avantajlar:

 • Daha az arıza süreleri
 • Bakım aralıkları planlanabilir
 • Minimum güç tüketimi
 • Tüketim ölçümleri sayesinde maliyet kontrolü
 • Proses parametrelerini kolay izleme olanağı

MS serisi için entegre edilebilir sensörler

Örnek:

SFAM-62

Debi sensörleri SFAM-62 ve MS6

Ek kurulum süresi gerekmeksizin MS serisine entegre edilebilir

 • Başlama noktası %1
 • Eşik değerli mutlak debi bilgisi için maks. 15.000 l/min ölçüm aralığı
 • Ekran üzerinden rahat anahtarlama noktası ayarı

Her tür performans düzeyi için yumuşak başlatma/hızlı boşaltma fonksiyonlu entegre sensörler MS..-SV-..

Örnek:

MS6-SV

Yumuşak başlatma/hızlı boşaltma valfi MS6-SV-E

Güvenlik odaklı sistem bölgelerinde acil kapatma durumunda hızlı hava tahliyesi

 • "Güvenli tahliye" fonksiyonu için yedekli sistem
 • Fonksiyon entegrasyonu: Aç/kapat fonksiyonu, yumuşak başlatma fonksiyonu, anahtarlama durumunu algılama ve tanılama fonksiyonu entegre edilmiştir.
 • Ayrıca direkt AS-Interface bağlantısıyla temin edilebilir