Doğrusal aktüatör DFPI

Tüm doğrusal çalışan proses vanaları için aktüatör

Artık ISO 15552 montaj arayüzü ile

  • Entegre yer değiştirme kodlayıcısı sayesinde konum algılama
  • Opsiyonel entgre konumlayıcı ve valf bloku ile
  • Basit tanılama işlemleri için analog 4...20 mA ile konum geri besleme
  • Mevcut kontrol mimarisine kolay entegre edilebilir
  • Açık havada kullanıma uygun sağlam ve kompakt gövde
  • DIN 3358 standardına uygun proses vana bağlantısı

Flotasyon hücresi ve çok kanatlı damper örneğinde aktüatör DFPI ve özelliklerinin tanıtımı.

 

Buna ilişkin daha fazla bilgi:

Festo'nun proses otomasyonu çözümleri: