Servopnömatik uygulama örnekleri

Uygulama alanları

Servopnömatik sistemlerin tüm potansiyelinin sergilendiği alanlardan bazıları:

  • İş parçalarının tanımlanmış bir kuvvetle, esnek ve kontrollü biçimde preslenmesi, örn. otomobil endüstrisinde
  • Ambalajlama teknolojisinde, malların bir taşıma bandından ambalajlama ünitesine yeniden konumlandırılması
  • Taşıma teknolojisinde itme ve tasnif etme fonksiyonları
  • Dozaj teknolojisinde hacim doldurma sistemleri
  • Test teknolojisinde test ekipmanlarının konumlandırılması

 

Örnek: Yüksek hızlı testereye tahta kalasları güvenilir biçimde besleme

Farklı kalınlıklarda tahta kalaslar, yüksek hızlı testereler kullanılarak faklı genişlikte latalara kesilir.

Kesme işlemi sırasında her bir kalas, üç makara üzerinden aşağı bastırılır ve 3 m/s hızla hareket eder.
Temas basıncı, tahtanın tipine göre ayarlanabilir.

Kalas makineden geçtikten sonra, makaralar konveyörle temas etmeden ilk konumlarına dönmelidir.

Makineyi besleyen kalaslara ilişkin veriler, filedbus üzerinden sisteme iletilir.

 

Çözüm

Her bir standart silindir DNCI-100-100'deki oransal yön kontrol valfi VPWP-6, temas makaralarının hareketini kontrol eder. Kontrol ünitesinin kalbi, lokal CPX-FEC'li bir CPX terminalinden, bir Profibus arabiriminden, üç CMAX modülünden ve bir I/O modülünden oluşur.

CMAX için yenilik: Kombine edilebilir kayıt anahtarlama ünitesi. Bu ünite, farklı işletme durumları arasında güvenilir anahtarlamayı güvencesi sağlar. Ünite, olay kontrolü bazında, konum kontrolü ile kuvvet kontrolü arasında geçiş yapar.

CPX-FEC, CMAX modüllerini I/O ve fieldbus aracılığıyla kontrol eder.

 

Avantajlar

  • Bağımsız çözüm, presleme işlemini kendi kendine kontrol eder.
  • Hızlı ve esnek
  • Konum ve kuvvet kontrolü için tek sistem; serbest programlanabilir
  • Sisteme entegre edilmiş güvenlik fonksiyonları: Acil kapatma ve sistemi kilitlemek için "Besleme yapıldı" sinyali
  • Hata durumunda net tanılama