Tablet üretimi

Güvenilir ve akıllı proses otomasyonu

Tablet üretim sürecindeki aşamaların büyük bir çoğunluğu, otomasyon teknolojisi optimizasyonu için büyük bir potansiyel barındırır. Festo bileşenleri ve çözümleri, örn. bir reaktörde, yeniden üretilebilirlik ve süreç güvenliği sağlar – üstelik verimlilikten ödün vermeden.

Dökme malzeme depolama ve taşıma ve mobil konteynerleri doldurma

Amacınız: Dökme malzemenin doğru miktarlarda dağıtılmasını sağlamak

 

Çözümümüz: Dökme malzeme işlemleri için basit ve güvenilir otomasyon. Otomasyon konseptinin uygulamaya geçirilmesi sırasında detsek

 

 

Bu proses adımı için uygun Festo ürün seçenekleri