Parenteral preparat üretimi

Parenteral preparat üretim sürecindeki aşamaların büyük bir çoğunluğu, otomasyon teknolojisi optimizasyonu için büyük bir potansiyel barındırır. Festo bileşenleri ve çözümleri, yeniden üretilebilirlik ve süreç güvenliği sağlar.

Etkin ilaç içerik maddelerinin biyoteknolojik üretimi

Amacınız: Yeniden üretilebilir ve güvenilir proses kontrolü

Çözümümüz:

Saha bileşenlerinin kontrolü ve otomasyonu

Kontrol sistemi arabirimi

Kültivasyon ve fermentasyon için festo ürünleri