CODESYS ve OPC-UA kontrolörü CPX-CEC-C1/S1/M1-V3

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3, CODESYS ile

Endüstri 4.0: OPC UA ile CODESYS V3 fonksiyonları ilk kez valf adasında kombine edildi; üstelik koruma derecesi IP65 ve uzaktan I/O ile

Pnömatik ve elektrik sistemlerinde kapsamlı hareket kontrolü fonksiyonlarının yerinde kullanılmasını (örn. DIN 66025 uyumlu yeni entegre 3D-CNC editör (G-Code) ile) ve Endüstri 4.0 HOST ortamlarına entegrasyonu sağlar.

MPA ve VTSA valf adalarıyla kombine edildiğinde, dağıtılmış sistemli zeka için size standartlaşmış bir arabirim sunar: IEC 61131-3 uyarınca standartlaşmış programlama dili, Ethernet arabirimi ve fonksiyon kütüphaneleri.

 • Küçük makineler veya alt sistemler için kontrol sistemi
 • Elektrikli ve pnömatik sistemler için tek platform
 • Elektrikli eksenler için fonksiyon kütüphanesi dahil, akışkan ve hareket kontrolü için tek platform
 • Tüm Ethernet ve fieldbus ortamlarına entegre etmeye uygun
 • CODESYS kullanarak sistemin tamamı kolay bir şekilde konfigüre edilebilir
 • IP65 uyumlu tüm sistem yüksek modülerlik ve çeşitlilik sayesinde kolayca ayarlanabilir
CODESYS
 
Cloud graphic
 
CODESYS V3 ile fonksiyon genişletme Hizmet seçenekleri
"Festo'nun sağladığı CODESYS"
CODESYS V3 tabanlı
 • Festo başlangıç ekranları
 • Festo'ya özgü çevrimiçi yardım
 • Festo kütüphanesi
CODESYS hareket kontrolü fonksiyonları
 • Hareket PLC ortamının bütünleşik bir parçasıdır
 • PLCopen bölüm 1 ve 2
 • Tek eksen için fonksiyon blokları
 • Çoklu eksen için fonksiyon blokları
  (GearIn, phasing, CamIn)
 • CAM editörü ve fonksiyonları
 • CNC editörü ve fonksiyonları
 • Tüm fonksiyonlar için yeniden tasarlanmış, daha ayrıntılı çevrimiçi yardım sistemi
Entegre 3D CNC editörü, DIN 66025 (G-code)
 • 3D G-code için grafik ve metin girişi
 • Tablo şeklinde yol tasarımı
 • DXF içe aktarma
CPX-CEC-M1-V3 ile genişletilmiş hareket kontrolü çözümü
 • PLCopen bölüm 1 + 2 , artı CNC fonksiyonları, güvenlik
 • Özel uygulama görevleri için ek fonksiyon öğeleri veya kütüphaneler oluşturulabilir, örn. Festo gantry kütüphanesi: kolay ve rahat hareket programlama için güçlü bir çözüm.
 • Hareket kontrolü, örn. 3D enterpolasyon, PLC ortamının bütünleşik bir parçasıdır, maliyet optimizasyonu ekonomik çözüm
 • Hareket kontrolü tüm IO yelpazesiyle kombine edilebilir ve + CPX pnömatiği. Kolay kombinasyonlar
 • 3D veri girişi için kullanışlı editör: Kolay hareket görevi programlama.