edidaktikmain

E-Didaktik

Festo e-Didaktik, eğitim ve sanayi sektörü için teknik eğitim programlarını çeşitli öğrenme yöntemleriyle sunan bir çevrim içi eğitim platformudur. Festo’nun 1965 yılından bu yana yaklaşık 80 ülkede başarıyla sürdürdüğü yetkinlik kazandırma ve teknik eğitim tecrübesinin değişen eğitim ve öğretim sistemlerine uyarlanmış bir modelidir. Dijital çağda bilginin kolay ve hızlı ulaşılabilir olması, başarılı bir kariyer için kendi kendine öğrenme sistemini popüler hale getirmiştir. Festo e-Didaktik modern çağın eğitim modeli olan uzaktan eğitim alanında, öğrenim sürecini en verimli hale getiren yazılımları ve çeşitli öğrenme yöntemlerini bir arada kullanır. Festo e-Didaktik eğitim programları insan, şirket ve teknoloji odaklıdır. Festo’nun alanında uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan ders paketleri şirketlere, bireylere, eğitim ve öğretim kuruluşlarına mesleki alanda üst düzey başarı sağlar.

 

Dijital çağ tüm sektörlerde olduğu gibi imalat sektöründe de sürekli ve hızlı değişiklikler getirir. Festo e-Didaktik, zamandan ve mekandan bağımsız bir eğitim modeli olan çevrim içi sistem ile sektördeki güncel değişimlere adapte olabilmeniz için bir çözüm platformudur. Festo e-Didaktik özellikle pandemi dönemiyle birlikte ön plana çıkan uzaktan eğitimi, çok yönlü öğretim yöntemleriyle birleştirerek kısa sürede etkin bir öğrenme sağlar. Esnek eğitim programları, özel yazılım uygulamalarıyla desteklediği sanal sınıf ortamlarıyla eğitimi verimli hale getirir. Türkiye’de alanında ilk ve tek olan Festo e-Didaktik örgün ve uzaktan eğitimin karması bir model ile Festo eğitim laboratuvarlarında uygulamalı eğitim imkanı sunar. Yılların tecrübesini modern çağ ile harmanlayan Festo, Festo e-Didaktik ile nitelikli bilgiye düşük maliyetle ulaşmanızı sağlar.

 

Festo e-Didaktik LMS ile Sistemli Öğretim

Online eğitimde son teknolojileri kullanan Festo e-Didaktik, uzaktan eğitim süreçlerinin verimliliği için tasarlanmış LMS (Learning Management System) yazılımlarını kullanır. LMS, öğrenme yönetim sistemi anlamına gelir. Bulut tabanlı, On-Promise, SaaS ve Açık Kaynak LMS olarak istenilen öğretim tarzına göre çeşitli öğrenim yönetim sistemleri mevcuttur. Bu sistemin en önemli avantajlarının başında etkileşimle eğitim ve iletişim gelir. LMS tüm eğitim faaliyet ve süreçlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. Aksamadan işleyen bir öğrenim süreci ise kullanıcılar için verimli ve kalıcı öğrenme anlamına gelir.

 

Çevrim içi öğrenme zaman-mekan sınırlarını ortadan kaldırması ve minimum maliyet açısından avantajlıdır. Ancak yüksek bir öğrenme başarısı için uzaktan eğitimde ders içeriklerinin verimliliği, çoklu öğrenme yöntemleri ve aksaklıklardan arınmış doğru modelin kullanılması esastır. LMS öğrenme yönetim sistemi, uzaktan eğitimi etkin öğrenme için organize hale getirir.

 

LMS eğitim platformunda kayıt işlemleri, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkili iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin eğitim bilgilerinin takibi, ödev ve materyal paylaşma, sürecin tüm analiz ve takipleri bilgisayar ortamında kesintisiz olarak yapılır. İnteraktif ortamda oyunlaştırarak öğrenim ile bilginin ezberden uzak ve kalıcı olması sağlanır. Eğlenerek öğrenme ve karşılıklı etkileşimin sağladığı sosyalleşme kısa sürede etkin öğrenme başarısını getirir.

 

 

 

Yüksek Öğrenme Standardı Sunan SCORM Tabanlı Eğitimler

Çevrim içi öğrenmede genel sistemin yanı sıra içeriklerin de belirli bir standartta ve verimli bir kullanım modeline sahip olması önemlidir. SCORM (Sharable Content Object Reference Model), dilimizdeki anlamıyla “Paylaşılabilir İçerik Nesneleri Referans Modeli” e-öğrenmede eğitim standardı olarak tanımlanabilir. SCORM, Amerikan ordusunun, personelini farklı branşlarda etkin kılmak amacıyla başlattığı uzaktan eğitim sürecini bir dizi standarda bağlamasıyla ortaya çıkmıştır.

 

SCORM tabanlı eğitimlerde tüm e-öğrenme içeriklerinin farklı platformlarda çalışabilmesi esastır. Hazırlanan ders içeriklerinin belirli standartlarda olması öğrenci için yetkinlik kazandıran nitelikli bir eğitim anlamına gelir.

 

Festo e-Didaktik, teknik öğrenme ders içeriklerini telefon, tablet ve bilgisayar ortamlarında herkes için ulaşılabilir kılan sistemiyle çevrim içi öğrenmeyi verimli hale getirir. İçerik yönetiminde temel bir çatı oluşturan SCORM’un hem kurumlar hem de bireyler için sunduğu avantajlar şöyledir:

 

·         SCORM tabanlı eğitimler farklı yönetim öğrenme sistemleriyle uyumlu çalışır. Dolayısıyla e-Didaktik eğitim paketleri kurumların öğrenme sistemlerinde sorunsuz işler.

·         Ders içerikleri herhangi bir düzenleme gerektirmeden SCORM kullanan başka bir sisteme taşınabilir.

·         İçerikler farklı şekillerde düzenlenebilir ve tekrar tekrar kullanılabilir.

·         İçerikler her zaman ulaşılabilirdir. Yani eğitim materyalleri eğitim içerik paketinde yer alır.

·         SCORM’da kalıcılık esastır ve bu da maliyet avantajı sağlar.

·         Öğrencilerin kendi aralarında tartışma ve çalışma grupları oluşturmalarına, bilgi ve doküman paylaşımı gibi çevrim içi ortamda karşılıklı iletişim kurabilmelerine izin veren sistem öğretim sürecine hız kazandırır.

·         Eğitmenler açısından ise bu sistem üzerinden sınavlar ve ödevler hazırlamak, öğrencilerin ödev ve gelişimlerini takip etmek gibi avantajları vardır.

 

Blended Learning: Hibrit Eğitim Yöntemi

Günümüzün en popüler eğitim modeli olan Blended Learning, yani diğer adıyla harmanlanmış öğrenme, klasik eğitim ve online eğitimin bir arada kullanılmasıdır. Gelenekselleşmiş eğitim modelinde e-eğitime uygun materyallerin kullanılmaya başlanması son birkaç yıldır teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da artmış durumdadır. Bu da eğitim alanında kazanılmış en önemli yeniliklerden biridir. Blended learning, her yaştan kesimin kolaylıkla adapte olabileceği şekilde tasarlanmıştır. Efektif planlama ve hedefler doğrultusunda her amaca hizmet ederek öğrenmenin doğru materyallerle daha hızlı bir şekilde olması hibrit eğitim için en önemli ilke denebilir. Aynı zamanda herkesin öğrenme tarzına göre çalışma ortamı yaratarak öğrenmenin konforlu halini ön plana çıkarır. Senkron ve asenkron çalışmalar yapabilme avantajı eğitimde aksaklık ve verimle ilgili sorunların da önüne geçer.

 

Hem sanal hem gerçek ortamda sunulan öğrenme modelinde Festo Didaktik, her iki yöntemin en avantajlı yönlerini kullanarak herkes için eşit ve üst düzey öğrenmeyi hedefler. Bu karma sistem farklı öğrenme şekillerine yatkın kişilerin öğrenme becerileri ve ihtiyaçlarına cevap veren bir standart başarıyı beraberinde getirir. Festo e-Didaktik çevrim içi eğitimlerinin bir devamı niteliğinde olan uygulamalı eğitimler için Festo eğitim laboratuvarları teorik bilgileriniz için tamamlayıcı son adımdır. Öğrenilen bilgilerin beceriyle birleşerek mesleki ortam içerisinde uygulanmasıyla çalışanlara yetkinlik kazandırır.

 

Festo e-Didaktik ile İhtiyaca Uygun Doğru Eğitim

Festo e-Didaktik eğitimde hazırladığı içerik paketleri ve öğrenme sürecinde kullandığı güncel yöntemlerle dünya çapında okullara, işletmelere ve bireylere öğrenme garantisi sunar. En kısa zamanda en düşük maliyetlerle yetkinlik odaklı eğitimler sonunda katılımcılara dünya çapında geçerli olan Festo Didaktik sertifikası verilir. Festo e-Didaktik teknik eğitimlerden kişisel gelişim ve dijital dünyaya dair kapsamlı eğitim programlarına dek ihtiyaca yönelik farklı alanlara hizmet eder.

 

Teknik eğitimler temel seviyeden üst seviyeye kadar farklı eğitim paketleriyle sunulur. Pnömatik, hidrolik, Endüstri 4.0 ve mekanik eğitim grupları her düzeydeki teknik personel için uygundur. Kişisel gelişim eğitimleri, analitik düşünme, yeni dünya becerileri, kişisel mükemmellik, profesyonel mükemmellik, duygusal zeka, problem çözme, müşteri deneyimi ve dijital pazarlama gibi iş hayatına yeni adım atanlar ve yönetici düzeyinde olan kişilerin mesleki yetkinliklerini tamamlayıcı programlardan oluşur.

 

Dünya genelinde iş hayatına yeni başlayanlardan yönetim kademelerine, eğitim ve öğretim kurumlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda ihtiyaca yönelik eğitim modelleriyle Festo e-Didaktik öğrenme garantili eğitimler sunar. Siz de en kısa sürede hedeflediğiniz yetkinlik düzeyine ulaşmak için e-Didaktik çok yönlü öğrenim sunan eğitim programlarından ihtiyacınıza en uygun eğitim paketini seçin. Sadece bir internet bağlantısı ile dünyanın her yerinden, dilediğiniz an nitelikli eğitimlere ulaşın.

 

E-Didaktik