İnternet sitesi, yasal uyarı ve veri gizliliği

Sorumluluğun Reddi
1. Online Tekliflerin İçeriği
   

(Bu yazıda bundan sonra "Festo" olarak anılacak) Festo Ltd & Festo AG & Co. KG, verilen bilgilerin doğruluğu, tamlığı ve niteliği hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca, Festo, verilen bilgilerin veya yanlış yahut eksik bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan herhangi bir maddi veya fikri zarardan dolayı da –Festo'nun bu konudaki kötü niyeti veya ağır ihmali olduğu kanıtlanmadıkça- sorumlu tutulmayacaktır.  Teklifler herhangi bir taahhüt veya bağlayıcılık içermemektedir. Festo, önceden bildirimde bulunmaksızın internet sitesini herhangi bir bölümünü geçici veya kalıcı olarak değiştirme, ona ilaveler yapma, silme yahut yayınına son verme hakkını açıkça elinde tutmaktadır.

 

2. Referans ve Linkler

Festo, internet sitesinde çeşitli alanlarda üçüncü şahıs tekliflerine link verebilmektedir. Bu linklerin ilgili olduğu sitelerin içeriklerinden, özellikle de verilen bilgilerin kullanılmasından yahut kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca o sitelerin yayıncıları sorumlu olacaktır. Festo, o siteleri yalnızca linkin ilk verildiği sırada incelemiş kabul edilecektir. Daha sonraki bir zamanda meydana gelen herhangi bir değişiklik o sitelerin yayıncılarının sorumluluğunda olacaktır.

 

3. Bu Sorumluluk Reddi Beyanının Yasal Geçerliliği

Bu sorumluluk reddi beyanı, internet sitemizde yer alan ve bu sayfada usulünce belirtilen tekliflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. bu metinde yer alan belli kısım veya düzenlemelerin geçerli kanunlara kısmen veya tümden aykırı olması veya sonradan aykırı hale gelmesi durumunda, bu durum bu belgenin diğer kısımlarını ve o kısımların içeriğini ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

Telif Hakkı

Telif hakkı 2000-2008, Festo AG & Co. KG. Her hakkı mahfuzdur. Bu internet sitesinde yer alan bütün görüntü, grafik, metin, ses, video ve animasyon veri dosyaları telif hakkı kanununa ve fikri hakların korunmasına ilişkin diğer haklara tabidir. Adı geçenlerin Festo AG & Co. KG'nin açık izni alınmadan çoğaltılması, değiştirilmesi veya başka bir elektronik yahut basılı yayında kullanılması yasaktır.