Enerji Tasarrufu Hizmetleri

Energy Saving Services

Yüksek enerji fiyatları, yükselen maliyet baskısı ve artan iklim koruma farklındalığı, hiç şüphesiz endüstriyel enerji verimliliğini herkes için kilit öneme sahip bir işletme sorunu haline getirmektedir. DIN EN ISO 11011'e uygun Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri, potansiyel basınçlı hava tasarruflarını belirleyerek sistematik ve sürdürülebilir bir tarzda ideal şekilde kullanmak için size özel hizmetler sunuyor.

Kılavuz olarak PreAudit

Energy Saving Services Kompass

Tüm basınçlı hava sisteminizin enerji verimliliğini artırmak istiyorsunuz, fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. PreAudit ile, zayıflıkları derhal tespit edebilir ve basınçlı hava sisteminizde hangi önlemleri alarak sistemin kendisini amorti edeceğini öğrenebilirsiniz.

PreAudit sırasında, basınçlı hava üretimini ve prosesini inceliyor; kompresör kullanımını değerlendiriyor, basınçlı hava kalitesini analiz ediyor ve sistemdeki basınç düşmesini ölçüyoruz. Hızlı kontrolde, aynı zamanda örnek bir makine üzerinde demo bir kaçak testi yapıyor ve makinenin pnömatik verimliliğini kontrol ediyoruz. Tam bir doğrulukla belgelenmiş veriler ve öncelik sırasına göre eylem tavsiyeleriyle birlikte ayrıntılı bir rapor veriyoruz.

İhtiyaçlarınız temelinde modüler bir hizmet olarak enerji verimliliği
Festo Enerji Tasarrufu Hizmeti, özel ihtiyaçlarınızı hassas şekilde karşılayabilmek için modüler tasarıma sahiptir. PreAudit mi, bireysel hizmet modüllerinden mi yoksa tam denetimden mi yararlanmak istediğinize karar verin. Amaçları tanımlayın ve biz bunları gerçekleştirmek için gerekli hizmetleri adapte edelim.

Denetim hizmet modülleri

Energy Saving Services Module

1 Basınçlı hava üretiminin enerji analizi

Enerji verimli basınçlı hava üretimi amacını gerçekleştirmek için, işletim zamanıyla uyumlu olarak güvenilir, özel bir tüketim profili gereklidir. Sadece bundan sonra boyutlandırma ve kompresör çalışma süreleri optimize edilebilir.

Bu hizmet; güç tüketiminin, basınçlı hava debisinin ve aynı zamanda basınç düzeyi ve kompresör yükünün ölçülmesinden ibarettir. Ölçümler, işletim sırasında üreticiden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Bu izleme işlemi, güç ve basınçlı hava ihtiyaçlarını ve aynı zamanda birkaç gün üzerinden temel yük ve pik yük arasında tüketim dalgalanmalarını belgelendirmektedir. Sonunda, enerji maliyetlerini ve tüketimi açıkça gösteren, güç rezervlerini ortaya koyan ve potansiyel tasarruflarınızı tanımlayan ayrıntılı bir rapor alırsınız.

Energy Saving Services Drucklufterzeugung

Avantajlarınız:

 • Üreticiden bağımsız ölçüm
 • İşletim sırasında ölçüm
 • Tüm sistemin şeffaf enerji tüketimi
 • Sistemin çıkış rezervleri konusunda farkındalık

2 Basınçlı hava kalite analizi

Basınçlı hava kalitesi işletim maliyetleri üzerinde doğrudan etkiye sahiptir: Basınçlı hava içindeki yağ, su veya parçacıklar gereksiz enerji tüketimine yol açar ve pnömatik komponentlerin kullanım ömrünü kısaltır. Bu, aynı zamanda proses güvenilirliği konusunda şüphe doğurur ve en kötü durumda ani makine durmasına neden olur. Diğer yandan, ideal şekilde boyutlandırılmış bir basınçlı hava sistemi enerji maliyetlerini düşürür.

Bu durum, merkezileştirilmiş ve merkezden dağıtılmış basınçlı hava hazırlamayı incelediğimiz, hava sıcaklığını, basınç düzeyini ve kalıntı yağ içeriğini ölçerek basınç çiğlenme noktasını belirlediğimiz profesyonel bir basınçlı hava kalitesi ölçümüyle sağlanabilir. Sonuç raporu, size basınçlı hava kalitesini nasıl optimize edeceğiniz konusunda açık tavsiyeler verir.

Energy Saving Services Druckluftqualität

Avantajlarınız:

 • İdeal basınçlı hava kalitesi sağlama
 • Pnömatik komponentlerin daha uzun kullanım ömrü
 • Beklenmedik üretim aksamalarını asgariye indirme
 • Basınçlı hava hazırlamanın ihtiyaçlara göre hedeflenmiş adaptasyonu

3 Basınç düşmesi ölçümü

Sistemdeki basınçlı hava dağıtımı sıklıkla ihmal edilir ve bu, genellikle hafife alınan önemli tasarruf potansiyeline sahip bir maliyet faktörüdür. Basıncı 1 bar düşürerek basınçlı hava üretimi için enerjiden %8'e kadar tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, kararlı bir basınç düzeyi güvenilir prosesler için ön gerekliliktir.

Basınç düşmesi ölçümü sırasında, sensörlerler birlikte basınçlı hava sisteminde birkaç noktada basınç profilini eşzamanlı olarak kaydetmek için veri kaydediciler kullanır. Bu sayede basınç bandını tespit ediyor ve basınç düşmelerini belirliyoruz. Böylece, sisteminizdeki basıncı düşürmek için kullanabileceğiniz seçenekler konusunda doğru veriler ve açık tavsiyeler alacaksınız.

Energy Saving Services Druckabfallmessung

Avantajlarınız:

 • Basınç düşürme yoluyla maliyetleri azaltma
 • Sabit basınç düzeyi sayesinde güvenilir prosesler

4 Basınçlı hava tüketim analizi

Makine döngüsü başına tam basınçlı hava tüketimi, makine ve sistemlerin enerji verimliliğini değerlendirmek için çok önemli bir parametredir. Aynı zamanda basınçlı hava beslemesinin doğru planlanması ve boyutlandırılması için de temeldir. Düşük boyutlandırma veya gereksiz pahalı yüksek boyutlandırma nedenli basınç düşmelerinden kaçınmak gerekir. Sadece gerçek tüketim ölçümleri size makinelerinizin ne kadar basınçlı hava tükettiğini ve kaçak oranının ne kadar yüksek olduğunu söyleyebilir.

Bu hizmet, durağan halde ve işletim sırasında basınçlı hava tüketiminin ve basınç düzeyinin ölçülmesinden ve aynı zamanda ortalama tüketimin ve basınç düzeyinin tespit edilmesinden ibarettir. Basınçlı havanın uygunsuz kullanıldığı yerleri ve geliştirme için hangi fırsatları kullanabileceğinizi öğrenirsiniz.

Energy Saving Services Druckluftverbrauch

Avantajlarınız:

 • Bağımsız makinelerin gerçek basınçlı hava tüketimi tespit edilir
 • Yetersiz besleme nedeniyle istenmeyen basınç düşmesi yaşanmaz
 • Fazla besleme nedeniyle gereksiz enerji tüketimi olmaz
 • Kaçak nedeniyle basınçlı hava kayıpları belirlenir
 • Makineye basınçlı hava beslemesi ideal şekilde yapılandırılabilir.

5 Kaçak tespiti ve giderme

Sızdıran bir basınçlı hava sistemi büyük miktarda enerji ve para kaybına neden olur ve proses güvenilirliğinizi tehlikeye atabilir. Bu nedenle, basınçlı hava sistemlerinde kaçakları tespit edip belgelemek ve gidermek önemli bir verimlilik önlemidir.

Bu hizmetle, kompresörden pnömatik tüketiciye kadar tüm basınçlı hava sisteminizi uzman bakışıyla gözden geçiriyor; işletim sırasında yüksek hassasiyetli ultrasonik dedektörler kullanarak kaçakları tespit ederek bunları boyut ve maliyetlerine göre sınıflandırıyoruz. Aynı zamanda optimizasyon seçenekleri ve aciliyet sırasına göre tamir için tavsiye edilen ekipmanları bir listesiyle birlikte ayrıntılı olarak sunuyoruz. Rapor, size Festo Enerji Tasarrufu Değerlendirme Portalından çevrim-içi olarak sunulacak ve kaçakların giderilmesini izlemenin basit ve sistematik bir yolunu temin edecektir. Bu sayede enerji kayıplarınız ve CO2 emisyonunuza dair gerçek veriler elde edebileceksiniz.

Energy Saving Services Leckage

Avantajlarınız:

 • Üretim aksamadan kaçak tespiti yapılır
 • Enerji,para kayıplarının ve aynı zamanda CO2 emisyonlarının şeffaf bir şekilde raporlanır
 • Ultrasonik dedektörleri kullanarak kaçak tespiti ve fotoğrafları
 • Her bir kaçak noktasının müstakil değerlendirilmesi ve sınıflandırılması
 • Yedek parçalar dahil gerekli tamir önlemlerinin ayrıntılı listesi
 • Enerji Tasarrufu Değerlendirme Portalı yoluyla tüm rapora çevrim-içi erişim

6 Enerji verimliliği için makine analizi

Basınçlı hava sisteminizi gelecek için stratejik olarak tasarlamak suretiyle proseslerinizi istikrarlı hale getirin ve maliyetlerinizi düşürün.

Makine analizi sırasında, tecrübeli basınçlı hava uzmanları ilgili pnömatik uygulamaların debisini, tüketimini ve basıncını ölçer, verimsiz basınçlı hava kullanımını tespit eder ve iyileştirme için fırsatları belirler. Uzmanlarımız, özel tavsiyeleri hazırlamak ve aynı zamanda olası önlemlerin maliyetlerini, tasarruflarını ve beklenen amortisman süresini hesaplamak için bu analizi kullanır. Sonuçlar ve tavsiyeler size ayrıntılı bir rapor halinde sunulur. Talep üzerine, önerilen çözümlerin kurulumunu/tadilatını üstlenebiliriz.

Energy Saving Services Maschinenanalyse

Avantajlarınız:

 • Sistemin pnömatik enerji verimliliğinin sistematik incelemesi
 • Ekonomik olarak mantıklı ve teknik olarak uygulanabilir önlemlerin hızlı tespiti
 • Analiz edilen basınçlı hava uygulamalarının belgelenmesi
 • Talep üzerine: Geliştirilen çözümlerin kurulumu ve işletmeye alınması

Festo'nun Enerji Tasarrufu Hizmetleriyle nasıl enerji tasarrufu yapabileceğinizi ve işletim maliyetlerini düşürebileceğinizi keşfetmek için videoyu izleyin.