Festo Türkiye'nin Festo Online Shop ve Festo App World kullanım şartları

Son güncelleme: Ekim 2017

1. Kapsam, sunulan ürünler

 

1.1 Bu kullanım koşulları, Festo San. ve Tic. A.Ş., (“Festo”) şirketinin, [URL] adresinde müşteriye sunduğu Festo Online Shop (“Online Shop”) ve Festo App World'ü (“App World”) kullanım sözleşmesinin başladığı tarihte geçerli olduğu haliyle geçerlidir.

 

1.2 Online Shop'ta sunulan ürünler ve App World'de sunulan yazılım uygulamaları sadece, Alman Medeni Kanunu (BGB), Madde 14, Paragraf 1 tanımı uyarınca, sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte ticari veya bağımsız profesyonel faaliyetlerini yürüten, doğal, tüzel kişiler veya ticari ortaklıklar anlamında girişimcilere yöneliktir ("uygulamalar").

 

1.3 Müşterinin bunlardan farklı, karşıt, veya ilave genel koşulları, Festo'nun bilgisi dahilinde olsa dahi, geçerliliği açık bir şekilde yazılı olarak kabul edilmediği sürece, sözleşmenin bir parçası haline gelmez.

 

2. Kayıt

 

2.1 Online Shop ve App World kullanımı için müşterinin kaydolması gerekir. Kayıt işlemleri sırasında müşteriden oturum açma bilgilerini belirlemesi ve bir kullanıcı hesabı oluşturması istenir. Oturum açma bilgileri müşterinin e-posta adresinden ve müşterinin kendi seçtiği bir şifreden oluşur. Ayrıca kayıt sırasında müşteri, elektronik kayıt formunda talep edilen, şirket adı, adres, irtibat/ödeme bilgileri ve kaydedilen şirketi temsil etme yetkisi olan bir muhatap gibi tüm bilgileri doğru bir şekilde belirtmelidir. Kayıt sırasında müşteri kendini başka bir kişi veya şirket gibi gösteremez veya kullanma yetkisine sahip olmadığı bir şirket adını kullanamaz.

 

2.2 Kullanım süresi boyunca müşterinin kayıt veya profil bilgilerinde herhangi bir değişiklik olursa, müşteri bu bilgileri en kısa süre içerisinde güncellemekle yükümlüdür. Bu tür bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan herhangi bir masrafın oluşması halinde (örn. yanlış hesap bilgileri nedeniyle oluşan hatalı muhasebe kayıtları), müşteri ilgili masrafı Festo'ya tazmin etmekle yükümlüdür.

 

2.3 Bu kayıt bilgilerini göndermekle müşteri Festo'ya, burada belirtilen kullanım koşulları temelinde bir kullanım sözleşmesi akdetme teklifinde bulunmuş olur. Bu teklifi kabul edip etmemek tamamen Festo'nun kendi takdirine bağlıdır. Kayıt, makul bir süre içerisinde teklifte belirtilen e-posta adresine gönderilen bir e-postayla onaylanmazsa, müşteri artık sunduğu teklifine bağlı kalmak zorunda değildir. Onay e-postası ulaştığı takdirde, sadece burada belirtilen koşullar çerçevesinde geçerli olan bir kullanım sözleşmesi yürürlüğe girmiş olur ve talep edilen erişim izni Festo tarafından etkinleştirilir. Etkinleştirmenin ardından müşteri, Online Shop ve App World'ü bu koşullara uyarak kullanma yetkisine sahip olur. Bunun için müşteri önce e-postada yer alan bağlantıyı tıklayarak etkinleştirme işlemini onaylamalıdır.

 

2.4 Kayıt, kullanım sözleşmesi ve oturum açma bilgileriyle birlikte kullanıcı hesabı başkalarına aktarılamaz. Festo, her bir profil sahibinin gerçekten olduğunu iddia ettiği kişi olup olmadığını doğrulama yükümlülüğünü üstlenmez. Festo, kayıt sırasında müşterinin kimliğine ve verdiği bilgilere yönelik kontroller yürütme hakkını saklı tutar. Böylelikle müşteri bir önlem olarak Festo'ya, tüm kayıt bilgilerini kullanarak, (güncellediği bilgiler dahil olmak üzere) verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etme yetkisini vermiş olur.

 

3. Oturum açma bilgilerine ilişkin sorumluluk

 

3.1 Şifre dahil, müşterinin oturum açma bilgileri müşteri tarafından gizli tutulmalı ve hiçbir durumda yetkisi bulunmayan üçüncü tarafların erişimine sunulmamalıdır.

 

3.2 Müşteri aynı zamanda, Online Shop ve App World'ün ve bunlar tarafından sağlanan hizmetlerin sadece kendisi tarafından kullanıldığını güvence altına almaktan sorumludur. Yetkisi bulunmayan üçüncü tarafların oturum açma bilgilerini ele geçirdiğine veya ele geçireceğine ilişkin herhangi bir şüphenin oluşması durumunda Festo derhal bilgilendirilmelidir.

 

4. Geçici deaktivasyon ve kullanımı sonlandırma

 

4.1 Müşterinin burada belirtilen koşulları ve/veya ilgili yasaları ihlal ettiğini veya etmiş olduğunu düşünmek için somut işaretlerin bulunması durumunda, Festo kendi takdirine göre, geçici veya kalıcı olarak müşterinin erişim iznini tümüyle veya sadece belirli alanlara kapatma hakkına sahiptir.

 

4.2 Geçici veya kalıcı deaktivasyon durumunda müşterinin oturum açma yetkisi devre dışı bırakılır. Geçici deaktivasyon durumunda, deaktivasyon süresinin sona ermesi veya deaktivasyona neden olan sebebin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte oturum açma yetkisi tekrar etkinleştirilir. Kalıcı olarak deaktive edilen oturum açma yetkisi tekrar etkinleştirilemez. Oturum açma yetkisinin deaktive edildiği veya yeniden aktive edildiği müşteriye e-posta yoluyla bildirilir.

 

4.3 Müşteri, takvim ayının bitimine en geç on dört (14) gün kala, [e-mail address] adresine bir e-posta göndererek kullanım sözleşmesini sonlandırabilir. Festo da aynı şekilde, takvim ayının bitimine en geç on dört (14) gün kala, müşterinin Online Shop ve App World kullanımını sonlandırma hakkını saklı tutar. Edinilmiş uygulamaların kullanımı, bu kullanım sözleşmesinin sonlandırılmasından etkilenmez; onların kullanım şartları, uygulamalara ilişkin son kullanıcı lisans sözleşmesiyle ("lisans sözleşmesi") belirlenir ve bu kullanım koşullarının geçerli olduğu kullanım sözleşmesine tabi değildir.

 

4.4 Önemli bir nedene bağlı olarak ihbar süresizsiz fesih hakkı saklı kalır.

 

5. Online Shop'ta ürün satın alma

 

5.1 Etkinleştirmenin ardından müşteri, Festo'nun Online Shop'ta sunduğu ürünleri satın alma yetkisine sahiptir.

 

5.2 Online Shop'tan ürün satın alma, Festo'nun teslimat, ödeme ve yazılım koşulları (“teslimat koşulları”) temelinde gerçekleşir.

 

6. App World'den uygulama edinme

 

6.1 App World'de, müşteri veya kullanıcı, kullanım amaçlarına uygun olarak belirli uygulamaları görüntüleyebilir, aratabilir, satın alabilir ve indirebilir. App World'de sunulan uygulamaların doğrudan bir Festo ürünüyle bağlantılı olduğu durumlarda (“ilişkili ürün”), müşteri, kendi ilişkili ürününün ürün kodunu girmelidir. Uygulamanın ilişkili ürünlerle birlikte kullanılabilmesi için gerekli ise, satın alınan her uygulamayla birlikte müşteriye, ilgili ilişkili ürün için özel bir lisans anahtarı da gönderilir. Uygulamaların, müşterinin ilişkili ürününe henüz yüklenmediği ve ilişkili ürün için bir yazılım güncellemesi üzerinden de temin edilemediği durumlarda, uygulamalar, yazılım, teknoloji, veri ve/veya diğer içeriklerle ilişkili ürünün işlevlerini genişletir. Uygulamalar, müşterinin daha sonra kullanabileceği veya Festo'dan indirebileceği güncellemeler, yükseltmeler ve diğer modifikasyon ve versiyonları da kapsar. Uygulamaların kullanımına ilişkin olası kısıtlamalar, ilgili ürün tanımında ve lisans sözleşmesinde belirtilmiştir.

 

6.2 Bir uygulama müşteri tarafından satın alma yoluyla edinildiğinde, satın alma işlemi Festo'nun teslimat, ödeme ve yazılım koşulları (“teslimat koşulları”) temelinde gerçekleşir.

 

6.3 Bir uygulamanın müşteri tarafından kullanımı, müşteri ile lisans verici Festo AG & Co. KG arasındaki lisans anlaşmasının koşullarına tabidir.

 

7. Kullanım koşullarında değişiklik, sunulan ürün ve hizmetlerde değişiklik

 

7.1 Festo bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda, devam eden bir kullanım sözleşmesi için dahi hemen geçerli olacak şekilde, değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür bir değişiklik, planlanan yürürlüğe girme tarihinden en az 30 takvim günü önce müşteriye bildirilir. Müşteri bildirimi aldıktan sonra 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, değişiklik kabul edilmiş varsayılır ve ilgili sürenin sonunda yürürlüğe girer. Müşterinin değişikliğe itiraz etmesi durumunda, kullanım sözleşmesi önceki koşullarla devam eder. Müşterinin değişikliğe itiraz etmesi durumunda Festo, kullanım anlaşmasını sonlandırma hakkını, bu koşulların 4. bölümü uyarınca saklı tutar. Gönderilen değişiklik bildiriminde müşteri, itiraz hakkı ve sonuçları hakkında bilgilendirilir.

 

7.2 Festo, Online Shop ve App World'de sunduğu ürün ve hizmetleri herhangi bir zamanda genişletme, ücretli veya ücretsiz olarak yeni uygulamalar ve hizmetler sunma, App World'ü tümüyle veya kısmen değiştirme, kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda Festo, müşterinin haklı çıkarlarını dikkate alacaktır. Ücretli veya ücretsiz olarak sunulan hizmetlere yönelik değişikliklerde, 7.1'de belirtilen değişiklik prosedürü geçerli olacaktır.

 

8. Genel hükümler

 

8.1 Online Shop ve App World'ü işleten taraf olarak Festo hakkında daha ayrıntılı bilgileri müşteri burada bulabilir.

 

8.2 Bu kullanım koşulları, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

 

8.3 Bu kullanım koşullarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan tüm anlaşmazlıklarda sadece Festo merkez bürosunun kayıtlı olduğu bölgedeki mahkemeler yetkilidir. Bununla birlikte, Festo, müşteriye karşı kendi genel yargı yerinde veya başka herhangi bir yetkili mahkemede dava açma hakkını da sahiptir.

 

8.4. Bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez. Bu gibi durumlarda, taraflar, geçersiz hükmün ticari amacına olabildiğince yaklaşan, yasal olarak geçerli bir sonuç elde edilecek hükümler üzerinde anlaşmaya varmak için birlikte çalışmakla yükümlüdürler. Yukarıdaki husus, olası sözleşme boşluklarının kapatılması için de uygulanmalıdır.