Güvenlik önerileri

Attention!Aşağıdakilerden biri uygulamanız için geçerliyse, gecikmeden Festo'yu arayıp fikir danışmalısınız:

 

Çevre şartları ve kullanım şartları veya işletme maddesi, teknik özelliklerde belirtilenlerden farklıysa.

Ürünle bir güvenlik fonksiyonu yürütülecekse.

Risk veya güvenlik analizi gerekliyse.

Ürünün planladığınız uygulama için uygun olup olmadığından emin değilseniz.

Ürünün güvenlik amaçlı uygulamalar için uygun olup olmadığından emin değilseniz.