UL işareti

ul_mark

Elektrikle çalışan tüm cihazlar veya sistemler ABD'de onaylanmış olmalıdır. Ulussal güvenlik yönetmeliğine uygunluk, kalifiye ve kabul görmüş bir test laboratuvarı tarafından verilen onay işaretiyle gösterilir.

En yaygın biçimde kabul gören test laboratuvarı UL'dir (Underwriters Laboratories). UL, ulusal standartları da temel bir bileşen olarak barındıran UL standartları uyarınca testler yürütür.

 

Festo ürünlerinin sertifikasyonu için UL standartları:

  • Elektrikli ürünlerde elektriksel ve mekanik tehlikeler
  • Yangına karşı koruma testlerinde gövde malzemesi ve yalıtım malzemesi
  • Valfler: Nominal basıncın 5 katıyla patlama basıncı testi
  • UL tarafından üretim tesislerinin denetlenmesi

 

Daha ayrıntılı bilgileri ve Festo ürünlerinde bulunan çeşitli UL işaretlerini aşağıdaki sekmelerde bulabilirsiniz.

UL işareti yasal zorunluluk mu?

Hayır. UL sertifikasyonunu zorunlu kılan herhangi bir yasa yoktur.
Elektrikle çalışan tüm cihazlar veya sistemler ABD'de onaylanmış olmalıdır. Bunun yasal dayanağını, Occupational Safety and Health Act (ABD işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası) hükümleri (OSHA Madde 29 CFR 1910.xxx; CFR: Code of Federal Regulations) ve National Electric Code (NEC) (ABD ulusal elektrik yasası) hükümleri oluşturur. Kanada'da, ise Occupational Health and Safety Act (OHSA) (işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası) ve Canadian Electric Code (CEC) (Kanada elektrik yasası) hükümleri geçerlidir.

ABD ve Kanada'nın federal sistemleri nedeniyle, ilgili eyaletlere ve bölgelere bağlı olarak NEC ve CEC'in, bazı özel eklemeler de içeren, farklı versiyonları geçerlidir. Bunun bir nedeni de, ilgili eyaletlerin farklı iklimsel koşullarıdır.

Ulusal güvenlik şartlarına uygunluk, "listing" veya "labelling" olarak adlandırlan prosedürle doğrulanabilir. "Listing" veya "labelling", yetkili bir belgelendirme kuruluşu (Certification Organization - CO) tarafından bir işaret veya simgenin (örn. “UL işareti”) verilmesini ifade eder. Böylelikle belgelendirme kuruluşu, uygun testlerin yapıldığını ve cihaz veya sistemin ilgili güvenlik şartlarını yerine getirdiğini veya belirli bir amaç için uygun olduğunu onaylamış olur. Bu sürecin ardından üretici ilgili işareti veya simgeyi ürünlerinde kullanmaya hak kazanır. ABD'de yetkili belgelendirme kuruluşları, OSHA tarafından kabul edilmiş test laboratuvarlarıdır ve “Nationally Recognized Testing Laboratories” (NRTL) olarak adlandırılır. Kanada'da, belgelendirme kuruluşları (Certified Bodies - CB) Standards Council of Canada (SCC) tarafından görevlendirilir.

Bu NRTL'lerden biri ve muhtemelen en yaygın olarak tanınanı UL'dir. UL'nin açılımı "Underwriters Laboratories”dir, başka bir deyişle, sigorta şirketlerinin test laboratuvarları. UL, ulusal standartları da temel bir bileşen olarak barındıran UL standartları uyarınca testler yürütür. Bu testlerin başlıca amacı, ekipmanların ve onlara bağlı tehlikelerin (elektrik çarpması, yangın, mekanik yaralanmalar vs.) sigorta şirketleri için yaratabileceği mali sorumluluk risklerini minimuma indirmektir. ABD'de bu tür hasarlara ilişkin tazminat davaları kolaylıkla üreticileri, satıcıları ve kullanıcıları (şirketler) iflasa sürükleyebilecek boyutlara ulaşabilir.

UL işaretinekimler dikkat eder?

Ulusal güvenlik şartlarını yerine getirmek için alınması gereken önlemler, ilgili uygulamaya bağlı olarak değişir. Elektrikli ekipmanlar ve sistemler bulundukları yerde denetlenir. Bu denetimleri yürütme sorumluluğu yetkili kişiye (Authority Having Jurisdiction - AHJ) verilir. UL işareti, yerel AHJ için denetleme sürecini kolaylaştırır ve aksi durumda sistemi devreye almanın gecikmesinden veya kurulumda gerekli olabilecek değişikliklerden kaynaklanabilecek masraflar önlenir.

Festo ürünleri hangi UL standartlarına göre onaylanmıştır?

Elektrikli ürünler, her tür elektriksel ve mekanik tehlikelere yönelik test edilir. Yanabilirlik testleri durumunda yapılan değerlendirmeler gövde malzemelerini ve yalıtım malzemelerini de kapsar. Valflerde ayrıca, nominal çalışma basıncının beş katı uygulanarak patlama basıncı testi de yürütülür. UL, düzenli aralıklarla üretim tesisi denetimleri yürütür. Böylece ürünlerin, daha önce test edildikleri yapıda kalmaları güvence altına alınır.

Bağlantı kablolarının UL onaylı olması şart mı?

Kullanım amaçları nedeniyle birçok Festo cihazı “Class 2 Circuits” (sınıf 2 tipi devreler) olarak belgelenmiştir. “Class 2 Circuits”, maksimum 30V AC veya 42V DC gerilime, maksimum 5A akıma ve maksimum 100 VA nominal güce sahip, sınırlı enerjili devrelerdir. UL tanımına göre, bu durumda elektrik çarpması veya yangın tehlikesi mevcut değildir. Bu nedenle de fiş ve kablolar için UL onayı gerekli değildir. “Class 2 Circuits” olarak sınıflandırılmayan cihazlarda kullanılan kablolar için onay gereklidir.

Festo ürünlerinin üzerindeki UL işaretleri ne anlama geliyor?

UL, hem ABD elektrik güvenliği yasası (NEC), hem Kanada elektrik güvenliği yasasına (CEC) göre belgelendirme yetkisine sahiptir. İlgili UL işaretinde bu ayrım gösterilmiştir. C-UL-US veya C-UR-US işaretleri, Kanada için CSA onayının yerine geçer.

UL çevrimiçi sertifikasyon dizini

UL sertifikasyon dizini

 
Bir ürünün UL sertifikasyonuna sahip olup olmadığını mı öğrenmek istiyorsunuz?
UL çevrimiçi sertifikasyon dizininin sorgulama seçeneğini kullanın.

Girmeniz gerekenler:
Şirket adı: Festo
Anahtar sözcük: Festo seri adı ve * örn. SIEN*