REACh
AT tüzüğü 1907/2006/AT (REACh)

    REACH AB Tüzüğü 1907/2006

REACh = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni)

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi ve izni

Kimyasallara ilişkin politika bu öğelerle kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlendi. REACh, Haziran 2007'den beri yürürlüktedir ve Avrupa'nın kimyasal madde kanununu düzenler. Amacı, insanları ve çevreyi korumak ve Avrupa'daki kimyasal maddeler hakkındaki tüm bilgileri merkezi olarak kayıt altına almaktır.

 

Tarihte ilk kez, bir kimyasal madde kanunu ürünlerin içindeki maddeleri de kapsamakatadır. Çeşitli ürünlerin üreticisi olarak Festo, yüksek risk taşıyan maddelerin (SVHC) Festo ürünlerinde mevcut olup olmadığı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

 

REACh tüzüğü Haziran 2007'de yürürlüğe girdikten sonra Festo AG & Co. KG, ürün yelpazesini düzenli olarak SVHC'ye yönelik kontrol etmeye başlamıştır. Ürünlerimizden birinde, aday listesinde yer alan bir maddenin %0,1m'yi aşması durumunda, REACh tüzüğünün 33. maddesi gereği derhal bilgi verme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.

Ürünlerde SVHC (yüksek risk taşıyan maddeler) hakkında bilgi

10 Eylül 2015'te Avrupa Adalet Divanı, REACh tüzüğünün amaçları doğrultusunda ürün tanımını netleştirdi. Yüksek risk taşıyan maddeler (SVHC) için belirlenen %0,1m'lik sınır değer kurulu bir alt üründe aşılmışsa, %m içeriğinin tüm üründeki oranını dikkate alınmaksızın ürün, REACh tüzüğü, Madde 33 (1) gereği kaydedilmelidir. Buna dayanarak ürünlerimizi tekrar değerlendirdik ve ilgili bilgileri burada paylaşıyoruz

Kurulu alt ürünlerde SVHC.

Güncel aday listesi

Festo'nun REACh tüzüğüne ilişkin beyanı

REACh beyanı

 

Güvenlik bilgi sayfaları

Yağlayıcı gresler ve diş tutucu madde için 1907/2006/AT, madde 31 uyarınca güvenlik bilgi sayfaları. Bu dokümanlar size PDF dosyası olarak çeşitli dillerde sunulur.

 

Destek portalında güvenlik bilgi sayfaları