RoHS uyumlu ürünler

RoHS

AB direktifi 2011/65/AB (RoHS)

“RoHS Recast” veya “RoHS II” olarak da bilinen bu AB direktifi, AB üye ülkelerinde elektrikli veya elektronik cihazlarda zararlı maddelerin kullanımını düzenler. Bu direktif 2002/95/AT'nin yerini almıştır. Değişikliğin amacı, tehlikeli ve zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda daha da kısıtlanmasıdır. İnsanların ve çevrenin korunması en büyük öneme sahiptir.

 

Daha önce geçerli olan RoHS direktifi 2002/95/AT'nin dayandığı bilgiler, gözden geçirilmiş versiyonda (RoHS Recast), hükümler yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.
RoHS Recast ile uyarlanan önemli değişiklikler, geçerlilik kapsamının kategori 11 ile genişletilmesini ve istisnalar için zaman sınırlamasını kapsar. Yasaklı maddelere herhangi bir ekleme yapılmamıştır.

 

Büyük ölçekli, sabit endüstriyel takımlar ve büyük ölçekli sabit kurulumlar hala istisnalar kapsamındadır. Ayrıca "istisna kapsamında olan veya bu direktifin kapsamına girmeyen bir ekipman tipinin bir parçası olarak kurulmak üzere, özel olarak tasarlanmış ekipmanlar" da istisnalar kapsamındadır. Ürünlerimiz proses ve fabrika otomasyonu için tasarlanmıştır ve böylelikle büyük ölçekli sabit kurulumların ve/veya büyük ölçekli sabit endüstriyel takımların sabit parçalarıdır.

 

RoHS 2002/95/EC, Temmuz 2006'da yüyürlüğe girdiğinde, Festo AG & Co. KG, ürün gamını RoHS uyumlu olacak biçimde adapte etmeye başlamıştı.
Kalan küçük bir sayı dışında ürünlerimizin büyük bir çoğunluğu artık RoHS uyumludur.

RoHS hakkında daha fazla bilgi

RoHS açıklaması