Kişisel verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Festo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”, “Festo”, “Biz”), kişisel veri işleme faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”, “Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, https://www.festo.com alan adlı websitesi (“Websitesi”) kullanımınıza ilişkin siz Websitesi ziyaretçilerini (“Ziyaretçi”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri, bu verileri işleme yöntemlerimiz, amaçlarımız, söz konusu verileri kim (ler)e ve hangi amaçlarla aktardığımız ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 

Veri Sorumlusu: Kayıtlı merkezi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Üniversite Caddesi No: 45 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan, 14985-8 sicil numaralı Festo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 
Kişisel Verilerinizi İşlememizdeki Hukuki Sebepler ve Toplama Yöntemlerimiz:

Kişisel verileriniz, https://www.festo.com üzerinde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla ve Kanun’un 5’inci maddesinde öngörülen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz;

 

 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine

 getirilmesi

 • Ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz

için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 

Festo Tarafından İşlenilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:İşlem Güvenliği Bilgileri:

Ziyaretçiler’in IP Adresi bilgileri, Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın

tanımlanabilmesi amacıyla işlenmektedir. Ek olarak IP Adresi verisi, 5651 sayılı İnternet Ortamında

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında

 Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir.

 

 

Diğer:

 • Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu

süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 

Veri Aktarımı:

 • Ziyaretçiler’in IP Adresi verisi, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları

 ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim

 Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılabilecektir. Aydınlatma Metni’nde yer alan diğer

 veri türleri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

 

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Çerez Politikası

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Festo’ya ait olan https://www.festo.com alan adlı Website için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Website’mizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ile Website ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Festo olarak, Website’de kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Websitesi’ne yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmında ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen Website ve sayfalarına erişerek, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internet tarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Website’mizi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Website’mizin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

Politika’mız ile amaçlanan, Ziyaretçiler’i çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçlarını özetlemektedir.

 

Çerez Nedir?

Çerezler (Cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Website’ye erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığı küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

 

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’imize daha uygun hizmet, ürün veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;

 • Website’mizin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
 • Website’yi kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri toplanması;
 • Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

 

Çerez Türleri ve İşlevleri

Aşağıda, Website’mizde kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz.

+ Hedefleme/Reklam Çerezleri

+ Performans Çerezleri

+ İşlevsellik Çerezleri

Zorunlu Çerezler

+ Hedefleme/Reklam Çerezleri

İstatistik amaçlı

Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler’in IP adresleri ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

+ Performans Çerezleri

Kullanımı kolaylaştırma amaçlı

Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Websitesi ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

+ İşlevsellik Çerezleri

Konfor amaçlı

Bu çerezler, kullanıcıların Website’ye hangi ülkeden bağlandıkları, Website’yi hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler, kullanıcı davranışları ile ilgili bilgileri anonim olarak toplar ve toplanan bu bilgiler Website’nin geliştirilmesi için raporlama amacıyla kullanılır.

Zorunlu Çerezler

Temel fonksiyonlar için

Bu çerezler, Website’mizin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

1. Parti ve 3. Parti Çerezler Nelerdir?

 • Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak

Website’de kullanılmaktadır. 1. Parti çerezler https://www.festo.com web alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Website ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz.

çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır (örnek olarak, Map Box entegrasyonu ile lokasyon bilgisinin sağlanması).

Kullandığımız 1. Parti Çerezler

 

Çerez Adı   Çerez Türü  Saklandığı Süre
ckns_policy İşlevsellik  2 yıl 
CPSSESSIONID   Zorunlu Oturum 

 

Çerezlerin Yönetilmesi

Website’mizde kullanılan 1.Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dâhilinde, aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Websitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Websitesi’nde sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.

 

•         Google Chrome

•         Mozilla Firefox

•         Opera

•         Safari

•         Internet Explorer

Sahip Olduğunuz Haklar:

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi edinme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair bilgi edinme,
 • Yanlış ya da eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini isteme,
 • İlgili sebepler ortadan kalktığında imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini isteme,
 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep

etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

İletişim:

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına dair başvurunuzu, kimliğinizi tespit eden belgeler ve talep konusu ile birlikte aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • kvkk.tr@festo.com  adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak

iletmek suretiyle,

güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle,

 • İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Üniversite Caddesi

 No: 45 Tuzla/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.