Pohony

Pohony a akční členy

Pro průmyslovou automatizaci nabízíme pohony a akční členy pro nejrůznější aplikace. Kromě pneumatických pohonů, jejichž uvedení do provozu je velmi snadné a cenově výhodné, nabízíme také servopneumatické polohovací systémy pro řízené polohování a také elektrické pohony pro přizpůsobivé přímočaré nebo rotační polohování. Pohony a akční členy Festo se používají v mnoha průmyslových odvětvích jako srdce pneumatického a elektrického ovládání a pohonné techniky.

Použití pohonů a akčních členů

Klasickými oblastmi použití pneumatických pohonů jsou mechanické pohyby jako upínání, zvedání, spouštění, úchop, zastavování a mnohé další. Servopneumatické pohony se používají hlavně v „měkké“ polohovací technice díky hnacímu médiu, tj. vzduchu, který lze stlačit. Typické oblasti použití techniky elektrických pohonů lze nalézt v celé automatizační technice, zejména v oblasti polohování.

Pneumatické válce

Sortiment pneumatických válců Festo zahrnuje válce s pístnicí a válce bez pístnice (přímočaré pohony), kyvné válce, tandemové válce, vícepolohové válce, zarážkové válce a také upínací válce, pohony s přímočarým vedením a válce s měchem či membránou. Nabízíme mnoho válců podle norem se standardizovanými rozměry a montážními rozhraními. Válce podle norem jsou snadno zaměnitelné. Existují normy pro kulaté válce s pístnicí (ISO 6432), kompaktní válce (ISO 21287), válce s tělesem z profilu a válce se svorníky (ISO 15552).

Pneumatické pohony

Servopneumatické polohovací systémy

Jako přední světový dodavatel servopneumatických systémů Vám můžeme dodat už 3. generaci servopneumatických pohonů Festo. Naše systémy se vždy skládají z válce s odměřováním polohy, proporcionálního průtokového ventilu a polohovacího řízení / ovladače pohonů. Nabízíme také samostatné systémy pro odměřování polohy, rozhraní pro čidla a také kabely a příslušenství. Servopneumatické řízení je za atraktivní ceny, zejména při přemísťování hmotností > 10 kg.

Servopneumatické polohovací systémy

Elektrické pohony

V oblasti elektrických pohonů nabízíme kromě přímočarých pohonů, válců a Mini saní také elektrické kyvné pohony a zarážky, manipulační moduly a příslušenství pro elektrické pohony. Kromě rozlišení typu pohonu, jako pohon vřetenem nebo ozubeným řemenem, hraje důležitou úlohu také vedení. Zde obvykle rozlišujeme kluzná vedení, vedení v kuličkových oběžných pouzdrech a vedení v kladkách. Elektromechanika se přitom vyznačuje především svou robustností a tuhostí, ale také přesností a dynamikou. Například přímočará mechanika dosahuje rychlosti až 10 m/s, zrychlení až 50 m/s² a opakovatelné přesnosti +/- 15 µm. Standardně jsou k dispozici zdvihy až 8,5 m.

Elektrické pohony

FAQ – Jednoduché odpovědi na časté otázky

Jak pracují pneumatické pohony?

V pneumatickém válci se stlačený vzduch používá k vyvinutí síly na píst válce, a tím k jeho pohybu určitým směrem. Pohyb pístu se přenáší na části, které se mají pohybovat, pomocí pístnice nebo magnetického přenosu síly. Pneumatický válec je pohon poháněný stlačeným vzduchem, obvykle s tlakem až 12 barů, pro přímý nebo kyvný pohyb. Je třeba rozlišovat mezi jednočinnými a dvojčinnými válci (práce se koná pouze v jednom směru nebo v obou směrech).

Jak pracuje servopneumatické polohování?

Servopneumatika Festo je technologie řízeného pneumatického polohování. Servopneumatika je vždy systém, pomocí kterého se může pneumatický válec řízeně pohybovat do zadané cílové polohy nebo může řízeně generovat zadanou cílovou sílu. Díky stlačitelnosti vzduchu je servopneumatická polohovací technologie „měkká“. Pokud je pohon v cílové poloze, lze jej patřičně velkou vnější silou přetlačit, aniž by došlo k výpadku nebo poškození.

Jak pracují elektrické pohony?

U elektrických resp. elektromechanických pohonů se rozlišuje přímočarý a rotační pohyb. Elektromotor (servo nebo krokový motor) pohání ozubený řemen nebo vřeteno, které zase přímočaře pohybuje saněmi. V případě kyvných pohonů a otočných modulů pohání elektromotor přímo vnitřní rotační mechanismus. Servo nebo krokový motor se ovládá pomocí příslušného ovladače pro servopohony.