Válce s pístnicí

Válce s pístnicí

Válce Festo s pístnicí jsou pneumatické pohony pro přímočaré pohyby. Kruhové válce, válce s trubkou z profilu, kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem, ploché válce, miniaturní válce, válce se snadnou montáží nebo válce z nerezové oceli: v závislosti na průměru pístu mohou mít sílu až 50 kN při 6 barech. Vybrané typy jsou podle směrnice ATEX vhodné do výbušné atmosféry nebo jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli, a proto se velmi snadno čistí.

Další výrobky najdete v kategorii: Pneumatické pohony

Kruhové válce

Díky jejich kulatému tvaru lze kruhové válce instalovat i do stísněného prostoru. Všem kruhovým válcům je společný vysoký výkon a dlouhá životnost a také rychlá a snadná instalace. Válce s pístnicí se dodávají jako dvojčinné a jednočinné pohony a také jako pneumatické válce podle normy ISO 6432.

Kruhové válce

Profilové válce a válce se svorníky

Profilové válce Festo s trubkou z profilu nebo se svorníky mají shodná montážní rozhraní a stejné technické údaje a rozměry, které v obou případech odpovídají normě ISO15552. Hlavním rozdílem mezi těmito přímočarými pohony je způsob upevnění přibližovacích čidel: u profilových trubek jsou bezpečně upevněna v drážce, u válců se svorníky jsou přibližovací čidla upevněna na svorníku pomocí samostatné upevňovací sady.

Válce se svorníky a válce s tělesem z profilu

Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce

Kompaktní válce jsou pneumatické válce, jejichž celková délka je výjimečně krátká vzhledem k délce zdvihu. Typicky se kompaktní válce používají tam, kde je značný nedostatek místa a požadavky na příčné zatížení jsou malé. Kompaktní válce patří do skupiny válců pro přímou montáž a jsou převážně upevněny bez zvláštního montážního příslušenství. Válce s krátkým zdvihem začínají od zdvihu 2,5 mm a ploché válce se vyznačují – jak název napovídá – zvláště plochým tvarem s oválným pístem pojištěným proti pootočení.

Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce

Válce se snadnou montáží a vestavné válce

Válce se snadnou montáží jsou válce, které lze upevnit z jedné nebo více stran bez použití upevňovacího příslušenství (s výjimkou šroubů). Vestavné válce lze vestavět přímo do díry se závitem a provozovat jako jednočinné. Válce upevníte a připojíte k ovládacímu přívodu zcela bez samostatného příslušenství. Můžete výrazně ušetřit místo.

Válce se snadnou montáží a vestavné válce

Válce s brzdou

Jedná se o válce s pístnicí a přídavnou brzdou pro její upnutí. Upíná se třením, jakmile provozní tlak klesne pod minimum a může být – v závislosti na typu – s vůlí nebo bez vůle. Pro statické přidržení se používají válce s vložkou brzdy. Pro dynamické brzdění a použití v bezpečnostních obvodech je vyžadována přídržná brzda s odpovídajícím zkušebním certifikátem.

Válce s brzdou

Válce z ušlechtilé oceli

Válce z ušlechtilé oceli jsou dobře odolné korozi i agresivnímu prostředí. Používají se zejména velmi kvalitní nerezové ušlechtilé ocele 1.4301 a 1.4401. Silně legované nerezové ocele, které se v praxi osvědčily, slouží jako ochrana proti chemickému namáhání i proti poškození, která mohou být způsobena čisticími a dezinfekčními prostředky.

Válce z ušlechtilé oceli

Jak pracují válce s pístnicí

Válce s pístnicí obsahují vždy pístnici s hnacím pístem, jehož pohyb je řízen stlačeným vzduchem. Energie aplikovaná na píst je pomocí pístnice přenášena na pohyblivé části. Válce s pístnicí existují jako dvojčinné a jednočinné.

Jednočinný válec s pístnicí má pouze jeden přívod pro stlačeného vzduchu. Přiváděný stlačený vzduch způsobuje pohyb pístu v jednom směru. Jakmile se z válce vzduch vypustí, píst se pomocí pružiny vrátí do původní polohy.

Dvojčinné válce mají naproti tomu dva přívody stlačeného vzduchu a jsou ovládány výhradně stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch pohony vysouvá a zasouvá při vstupu do jednoho nebo druhého přívodu.