Vakuová technika

Vakuová technika

Vakuová technika poskytuje mnoho možností pro optimální využití v manipulační a automatizační technice v mnoha aplikacích a odvětvích: je nepostradatelnou součástí průmyslových procesů ve výrobní technice a používá se v automobilovém a elektronickém průmyslu, stejně jako v lékařské technice, potravinářství či průmyslu obalů.

Kromě průmyslového využití je vakuová technika také nedílnou součástí výzkumu v chemii, biologii a fyzice. Jejími přednostmi jsou šetrná manipulace a kompaktní, prostorově a hmotnostně úsporná konstrukce, proto se používají především při postupech v průmyslu s přesnou definicí. Pomáhají s rychlostí cyklů při současně nízkých nákladech na údržbu.

Vakuová technika Festo zahrnuje jak vakuové ejektorytak přísavkya vakuová chapadlavčetně příslušného příslušenství.

Vakuové ejektory Festo

Různé vakuové ejektory Festo pracují na Venturiho principu, jedná se tedy o čistě pneumaticky ovládané vakuové ejektory. Dělí se na dvě skupiny; s velkým průtokovým objemem sání nebo pro hluboký podtlak. Rozměry ejektorů jsou úsporné, kompaktní konstrukce se může používat v libovolné poloze a náklady na údržbu jsou nízké. Používají se v celé řadě průmyslových odvětví, zejména však v manipulační a automatizační technice.

Vakuové ejektory

Vakuová chapadla a přísavky

Vakuová chapadla a přísavky jsou spojovacím článkem mezi vakuovým ejektorem a přepravovaným výrobkem a jsou proto také důležitou součástí vakuového systému. Jsou jednoduchým, levným a spolehlivým řešením pro manipulaci s výrobky a vyrábíme je nejen z různých materiálů (nitrilkaučuk, polyuretan, silikon, kaučuk), ale také s různým tvarem (univerzální, ploché, skládané, speciální přísavky).

Vakuové přísavky

Příslušenství

Kromě vakuových komponentů, jako jsou vakuové ejektory a přísavky, můžete od nás samozřejmě získat také vhodné příslušenství. Práci Vám ušetří různé montážní a spojovací prvky, jakož i vyrovnávací prvky, ukazatele podtlaku, filtry, vakuové sací ventily a další specifické příslušenství.

Příslušenství pro vakuum

Časté otázky k vakuové technice

Co je vakuová technika?

Výraz vakuová technika se obecně zahrnuje do souhrnného pojmu technologie chapadel. V manipulační technice existuje velké množství aplikací, ve kterých se používají mechanická chapadla a jsou jistě výhodná. Existuje však také mnoho aplikací, kde tato technika naráží na své hranice. Vakuová manipulace se používá docela často a přináší pro průmysl zcela nové koncepce a možnosti.

Manipulace je dílčí funkcí toku materiálu a dělí se na oblasti skladování, změny množství, přesuny, zajištění a kontroly. Předpokladem je existence určitých geometrických tvarů (jednotlivých dílů nebo sestav). Zařízení pro manipulační techniku zahrnuje komponenty a systémy pro podávací techniku, vkládací zařízení, manipulátory a roboty. Způsob, jakým se dnes s díly manipuluje, do značné míry určuje produktivitu v automatizovaných výrobních a montážních procesech.

Vakuová technika je důležitou součástí této manipulační techniky a stala se nepostradatelnou v mnoha průmyslových odvětvích a oblastech, kde se používá. Technologie se již mnohokrát osvědčila při manipulaci s nejrůznějšími materiály a díly, vytváří zcela nové perspektivy a možná řešení manipulace.

Kde se vakuová technika používá?

Následující klíčová slova mají objasnit důležitost a rozsah úkolů, kde se vakuová technika v manipulační technice používá:

 • zdvihání
 • manipulace ve skladu
 • přísun dílů
 • otáčení
 • úchop
 • upínání
 • držení
 • vkládání
 • pohyb
 • přesazování
 • doprava
 • odesílání

Všechny tyto úkoly se uplatňují v téměř nekonečném počtu možných aplikací v průmyslu. Průmyslové oblasti použití vakuové techniky jsou např.:

 • výroba strojů a zařízení
 • obalový průmysl
 • potravinářství
 • dřevozpracující průmysl
 • zpracování plechů
 • výroba aut a elektroniky

Jaké přednosti nabízí vakuová technika?

Vakuová technika má v manipulační technice tyto přednosti:

 • šetrné zacházení s citlivými částmi
 • jednoduchý návrh a výběr komponentů nebo systému
 • kompaktní a prostorově úsporná konstrukce
 • malá hmotnost vhodná pro pohyby s velkou dynamikou
 • možnost rychlých pohybů
 • cenová výhodnost
 • malé náklady na údržbu
 • vhodnost pro mnoha požadavků

Kdy se vakuová technika používá?

Zda se použije vakuová nebo jiná technika, závisí na mnoha faktorech. Některé důležité jsou popsány následovně.

 • hmotnost výrobku
 • teplota výrobku nebo jeho povrchu
 • rychlost za jednotku času pro provádění cyklů
 • druh povrchu výrobků
 • drsnost povrchu výrobků
 • zvedací a dopravní cesty při manipulaci

Široká variabilita vakuových komponentů umožňuje vybrat podle požadovaných vlastností, jako např. tepelné odolnosti, rychlosti, síly přisátí atd. Nabízíme softwarový nástroj jako pomůcku pro přesný výběr nebo určení vakuových komponentů pro příslušnou úlohu.

Návrh obvodů