Elektricky a pneumaticky ovládané ventily

Elektricky a pneumaticky ovládané ventily

Ventily se používají ke změně, otevření nebo blokování směru proudění média v hydraulickém nebo pneumatickém systému. Jako médium se v pneumatických pohonech běžně používá stlačený vzduch nebo hydraulická kapalina. Ventily se liší provedením řídicího prvku, počtem spínacích poloh a průtokových cest a způsobem ovládání: Ventily jsou ovládané mechanicky, pneumaticky nebo elektricky.

Funkce ventilů

Ventily se používají k uzavírání nebo otevírání průtoku média ve směru proudění nebo ke změně směru proudění. Pro příslušné pracovní výstupy mají ventily např. připojení stlačeného vzduchu a několik odvětrávacích připojení. Označení ventilů – například ventil 3/2 nebo 5/3 – je odvozeno od počtu připojení a spínacích poloh.

Ventily mají za úkol ovládání stlačeného vzduchu nebo hydraulické kapaliny uvnitř:

  • otevřít
  • zavřít
  • změnit směr

Elektricky a pneumaticky ovládané ventily

Inovace Festo v pneumatice obsahují široký sortiment proporcionálních a ovládacích ventilů. Díky nim dokážete snadno realizovat velmi složité aplikace a mít je pod kontrolou. Objevte portfolio pneumaticky a elektricky ovládaných ventilů – od výjimečně kompaktních do stísněného instalačního prostoru až po velmi robustní do drsného prostředí.

Ventily podle norem

K ovládání pohonů lze použít elektrické nebo pneumatické ventily. Elektricky ovládané ventily lze řídit napětím 12, 24, 110 a 230 V. Běžnými variantami jsou např. ventily 3/2 nebo 5/3. O mechanicky ovládaných ventilech mluvíme tehdy, jsou-li spínány např. tlačítkem, pákou, pedálem nebo pružinou. Pneumaticky ovládané ventily jsou ovládány stlačeným vzduchem.

Ventily Festo podle norem dodáváme s elektrickým nebo pneumatickým ovládáním.

Ventily dle norem

Univerzální ventily

Elektromagnetické ventily Festo využívají sílu elektromagnetu k otevírání a zavírání. Elektromagnet slouží jako řídicí modul, který „otevírá“ (NC) nebo „zavírá“ (NO médium v potrubí nebo hadici. Ventil spínaný proudem přivedeným do elektromagnetu se řídí přímo, nepřímo nebo nuceně.

Univerzální ventily

Výrobky vybrané z doporučeného sortimentu Festo:

Ventily specifické pro úlohy

Sortiment ventilů Festo pro specifické úlohy sahá od kompaktních elektromagnetických ventilů po předřadné řídicí ventily, které se používají, pokud se z technického nebo ekonomického hlediska nevyplatí ventilové terminály.

Ventily specifické pro úlohy

FAQ – jasné odpovědi na časté otázky

Co je úkolem ventilů?

Ventil se používá ke změně, otevření nebo uzavření průtoku média v hydraulickém nebo pneumatickém systému. Jako médium se běžně používá stlačený vzduch nebo hydraulická kapalina. Úkolem ventilu je proto uvolnit, změnit nebo uzavřít průchod (plynu či tekutiny).

Co znamená ventil 3/2?

Ventily se liší počtem připojení a spínacích poloh. Ventily 3/2 slouží k ovládání jednočinných pohonů, např. k připojení (otevření) média a při odpojení (uzavření) k odvětrání sekundární strany.

Ventily 3/2 dodáváme v základní poloze uzavřené (NC = normally closed) nebo otevřené (NO = normally opened).

Jaké elektricky a pneumaticky ovládané ventily Festo si můžete koupit?

Sortiment obsahuje široký sortiment elektricky a pneumaticky ovládaných ventilů pro průmyslovou automatizaci. Zahrnuje standardní ventily podle norem, stejně jako univerzální ventily a ventily pro specifické úlohy.