Piezoventily

Piezoventily Festo

Piezotechnologii požíváme již několik let, protože nabízí četné výhody vyplývající z principu ventilů. Zajišťuje nejen rychlou a přesnou regulaci tlaku a průtoku, ale vyniká také nízkými emisemi částic a tichým provozem. Piezotechnologie navíc vytváří málo tepla, protože po dosažení potřebného stupně otevření nepotřebuje žádnou energii. Použití piezoventilů je proto zvláště vhodné tam, kde je žádoucí omezit vznik tepla. Obecně malá spotřeba energie a kompaktní konstrukce výrobků s piezoelektrickým zařízením zaručují vysokou hustotu instalace, takže se piezoventily často instalují do víceúčelových řešení.

Jak funguje piezotechnologie

Piezotechnologie využívá principu elektrického napětí: dvě spojené desky se ohýbají určitým směrem, je-li na ně přivedeno elektrické napětí. Piezoventily stav ohybu využívají tak, že se pomocí ohybového měniče otevírají či zavírají. Pokud je ohybový měnič připojen k elektrickému napětí, ohne se nahoru a ventil se otevře. Pokud elektrické napětí klesne, ohybový měnič zaujme svůj původní tvar a ventil se uzavře. Čím vyšší je elektrické napětí, tím více se ventil otevírá. Pomocí piezoventilů lze tedy cíleně, přesně a spolehlivě řídit průtok vzduchu.

Velmi přesné piezoventily od Festo

Piezoventily Festo se používají v mnoha průmyslových odvětvích. Kromě průmyslové automatizace nacházejí široké uplatnění také v automobilovém průmyslu, ve výrobě potravin a v lékařské technice. Samozřejmě jsou k dispozici různé piezoventily, přizpůsobené Vašim individuálním požadavkům. Nabízíme výrobky s velkým průtokem, s velmi dlouhou životností, pro použití se vzduchem, kyslíkem a inertními plyny a také velmi přesné piezoventily, které jsou vhodné i pro použití s dusíkem. Pro všechny výrobky je společná malá hmotnost a velmi nízká spotřeba energie.