Tipy na úsporu energie

12 tipů na úsporu energie

Opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti jsou také tím, co může vylepšit produktivitu. Když se na ně podíváme v tomto světle, okamžitě se změní z pouhých „nice-to-have“ v „must-have“. Podniky mohou dosáhnout největších zisků tak, že začnou věnovat pozornost energeticky účinným a správně zvoleným součástem již ve fázi návrhu.

12 tipů pro úsporu energie

I ve stávajících zařízeních najdete mnoho míst, kde lze ušetřit energii – a to často už jednoduchými změnami, které jsou snadné. Zlepšit energetickou účinnost v pneumatických i elektrických automatizačních řešeních vám mohou pomoci následující náměty.

Výběr vhodných součástí

Nástroje Festo pro konstruktéry pomáhají při výběru nejvhodnějšího výrobku pro danou aplikaci.

Správné rozměry

Nástroje Festo pro konstruktéry, jako je HGO pro optimální konfiguraci manipulačních systémů, rovněž usnadňují volbu správného uspořádání.

Menší hmotnost

Při správném výběru lze hmotnost pohybujících se objektů trvale zmenšit.

Menší tření

Minisaně DGSL a DGST jsou dobrým příkladem toho, jak lze minimalizovat tření.

Rekuperace energie

Brzdnou energii lze jednoduše ušetřit ve sdílených meziobvodech. Tuto možnost mají ovladače servomotorů CMMT-AS.

Vypínání přívodu energie

V některých pracovních cyklech lze dočasně zastavit dodávku energie – k dosažení nulové spotřeby energie a nulových úniků.

Účinné řízení a regulace

Optimální nastavení regulace v ovladačích s plochými náběhy křivek zrychlení snižuje spotřebu energie a minimalizuje vibrace.

Obvody pro úsporu vzduchu

Tento efekt je jasně patrný při manipulaci prostřednictvím přísavek s řízeným vypínáním, třeba pomocí energeticky úsporných vakuových ejektorů OVEM.

Menší úroveň tlaku

Pomáhají zóny s různým tlakem nebo redukce tlaku pro návrat pohonů do základní polohy.

Menší tlaková ztráta

Například při použití jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS.

Kratší hadice

Kratší hadice zmenšují spotřebu stlačeného vzduchu (pasivní objem) a mají pozitivní vliv na rychlost cyklu.

Menší úniky

Služby Festo Energy Saving Services rychle a spolehlivě detekují úniky a účinně zabraňují ztrátám stlačeného vzduchu.

Více informací a ukázka v praxi.

dubna 2023

Přehled