5 výhod tlakem řízené manipulace s kapalinami

5 výhod tlakem řízené manipulace s kapalinami

Jednoduše lepší přesnost v automatizaci laboratoří

V automatizaci laboratoří existují různé způsoby manipulace s kapalinami. Využíváme tlakem řízené dávkování kapalin, protože přináší celou řadu přesvědčivých výhod.

Jednoduchost

Mechanicky jednoduché, tlakem řízené dávkování obsahuje minimální počet dílů. Regulátor tlaku, propojený s bezpečnostním ventilem, nastaví v nádobě s kapalinou požadovaný přetlak. Kapalina se vytlačuje hadicemi na elektromagnetické ventily. Trysky dávkují kapalinu přes hrot jehly s definovanou dírou. Generátor tlaku a podtlaku se snadno kdekoliv používá, např. i v laboratořích bez centrálního přívodu stlačeného vzduchu. Sestava obsahuje málo pohyblivých částí a snadno se čistí, udržuje a nastavuje. Tlak se určuje podle daného média a doba otevření ventilu podle požadovaného objemu. Základní konstrukce je vždy stejná, ale v závislosti na kapalině lze použít různé ventily. Kapalinu dávkují ventily s oddělením média, které musejí být chemicky odolné agresivním médiím. K pipetaci se používají plynové ventily. Kapalina se nasává pomocí podtlaku. Jednorázové špičky pipet zabraňují kontaminaci při použití různých kapalin. Pro ovládání slouží grafické rozhraní pro uživatele (GUI).

Mechanicky jednoduché, tlakem řízené dávkování obsahuje minimální počet dílů.

Mechanicky jednoduché, tlakem řízené dávkování obsahuje minimální počet dílů.

Přesnost

Manipulace s velmi malým množstvím kapaliny má zásadní význam pro mnoho procesů v automatizaci laboratoří. S tlakem řízeným dávkováním lze přesně a spolehlivě pracovat s objemy od 1 μl s variačním koeficientem < 1 % CV (v závislosti na množství kapaliny a okolních podmínkách). Rychlost proudění kapaliny lze ovládat jedinečným způsobem prostřednictvím tlaku – nezávisle na zvolené funkci dávkování, nasávání a pipetace. Podle potřeby můžete vlastnosti dávkování jemně nastavit pro optimální průtok a přesnost. Cílem je čisté odtržení kapek tak, aby byla dosahována opakovatelná přesnost. Pro citlivé kapaliny, např. suspenze, můžete s roztoky zacházet šetrně a používat menší tlak. Kromě toho existuje mnoho možností pro sledování hodnot.

Přizpůsobivost

Tlakem řízené dávkování je otevřené a přizpůsobivé. Mnoho parametrů lze individuálně měnit a nastavovat. Přesně dávkovat můžete nejrůznější kapaliny. Zařízení se snadno individuálně rozšiřuje nebo přizpůsobuje konkrétním potřebám.

Odstupňování velikostí

Protože mnoho laboratorních procesů vyžaduje přesnou manipulaci s kapalinami, automatizace vede k výraznému zvýšení produktivity a zlepšené opakované přesnosti postupů. Jednou z největších výhod tlakem řízeného dávkování je možnost odstupňování jejich velikosti. Jednotlivé dávkovací hlavy lze například kombinovat upevněním na lištu s libovolnou roztečí. Každá dávkovací hlava může být ovládána nezávisle, aby bylo možné dávkovat různé kapaliny současně nebo nastavit různé objemy.

Manipulace s kapalinami v laboratorních procesech

Manipulace s kapalinami v laboratorních procesech

Produktivita

Pro zvýšení produktivity lze dávkovací hlavu snadno použít přímo na plochém portálu. Portál umožňuje kinematické pohyby a manipulaci s kapalinami v kompaktním pracovním prostoru, např. pro přípravu vzorků nebo přidávání kapalin na mikrotitrační destičky. Tlakem řízené dávkování má velký výkon. Značný průtok a konstantní tlak optimalizují výkon ve srovnání s jinými systémy.

Příprava vzorků v tlakem řízeném dávkování

Příprava vzorků v tlakem řízeném dávkování

Nabízíme komplexní portfolio výrobků pro tlakem řízené dávkování, které lze snadno odstupňovat a kombinovat. Promluvte si s odborníky na LifeTech ze společnosti Festo o tom, která řešení nejlépe splní Vaše individuální požadavky, pokud jde o přesnost, přizpůsobivost nebo výkon.

května 2022

Přehled