Automaticky elektricky

Automatizace jako klíč ke kvalitní, ziskové a spolehlivé výrobě baterií ve velkém množství

Baterie jsou pro elektromobily rozhodujícím prvkem. Potřeba baterií je obrovská. Po celém světě se staví giga továrny na výrobu bateriových článků. Vývoj je jasný: elektromobily jsou na vzestupu. Podle expertů bude tržní podíl spalovacích motorů v příštích 5 letech nadále klesat na zhruba 45 procent. Výzvou je vyrábět očekávaná množství elektromobilů ve vysoké kvalitě a se ziskem. Odpověď zní: automatizace. Zaručí efektivitu a hospodárnost.

Náklady na materiál a výrobu baterie s kapacitou 90 kWh jsou vysoké. Nesmí docházet k chybám ani prostojům. Dodáváme technologii pro spolehlivou a cenově výhodnou výrobu velmi kvalitních baterií. Obsahuje automatizaci procesů spojených s přípravou surovin, plně automatizovanou výrobu bateriových článků a automatizaci transportních a montážních zařízení pro přesnou montáž dílů baterie. ​

Degassing a sealing: základní procesy při výrobě bateriových článků

Probíhají ihned po prvním kontaktu bateriových článků s elektrickým napětím. Bateriové články se propíchnou jehlami, vzniklý plyn se odsaje a poté se články opět utěsní. Obvykle se používá tepelné nebo ultrazvukové svařování. Manipulace Festo zajistí spolehlivý a dynamický proces až po kontrolu a lepení etiket. ​

Výroba baterií je komplexní úkol. Rozhodujícími aspekty jsou kvalita, spolehlivost a ziskovost. Výroba s roční kapacitou 24 gigawatthodiny přemění denně kolem 400 tun materiálu, což představuje naložení více než deseti návěsů. Každý den opustí giga továrnu přibližně 500 000 bateriových článků. Investuje se mnoho do know-how. Výroba je efektivní jen tehdy, když závody pracují produktivně a spolehlivě, tj. s velkou rychlostí, maximálním výkonem a maximální opakovatelnou přesností. Podstatné jsou technické kompetence a spolehlivé aplikace.

Výroba bateriových modulů: montáž hodnotných elektrochemických komponentů

Při výrobě bateriových modulů se montují hodnotné elektrochemické komponenty. Zejména v oblasti manipulační techniky nabízíme vhodná řešení, např. pro robustní, spolehlivý a přesný úchop a dopravu bateriových článků. Během celého pracovního procesu je věnována zvláštní pozornost spolehlivosti.

Výroba velmi výkonné baterie je obtížná v několika ohledech. Baterie jsou sestaveny z částečně toxických součástí, v některých oblastech výroby se musí dbát na ochranu proti požáru a výbuchu. Části výroby probíhají v čistém a suchém prostoru. Formátované a aktivované baterie jsou také pod elektrickým napětím. Stručně řečeno: ve všech etapách výroby je nutné jednat v přísném souladu s požadavky na daný proces.

Komplexní požadavky vyžadují spolehlivá a bezpečná řešení

Výroba bateriových článků je velmi citlivý proces. Na jedné straně jsou automatizační komponenty vystaveny náročným podmínkám prostředí, jako jsou např. sušárny, a na druhé straně mají v důsledku emise částic přímý vliv na kvalitu vyráběných bateriových článků. ​

V závislosti na aplikaci se nesmí z výrobky používaných při výrobě bateriových článků uvolňovat žádné částice mědi, zinku či niklu. Jinak hrozí, že se sníží kvalita baterií nebo že budou dokonce nepoužitelné. Nabízíme široý sortiment výrobků pro výrobu bateriových článků, které tyto požadavky zohledňují.

S ohledem na udržitelnost

Odborníci odhadují, že baterie elektromobilů budou mít životnost kolem osmi až deseti let. Takže v blízké budoucnosti dosáhnou první baterie konce svého životního cyklu. Odhaduje se, že do roku 2025 bude muset být recyklováno přibližně 600 000 tun použitých baterií. Než se použité baterie vozidel recyklují, používají se po vyjmutí z vozidla například v takzvaných „bateriových farmách“ nebo stacionárních akumulátorových systémech.

Na konci životnosti baterie následuje profesionální recyklace. Každý tzv. pack se nejprve mechanicky rozebere na moduly, bateriové články a další komponenty. Dnes se z velké části musí postupovat ručně; je to těžká a náročná činnost. Již nyní nabízíme modulární koncepci automatizace, která postup urychlí a zjednoduší! Používá se kompletní sortimetn výrobků pro průmyslovou automatizaci, protože jsou ve hře úlohy, jako jsou snímání polohy, korekce polohy a nejrůznější manipulační technika.

Dalším krokem je roztřídění materiálů jako kov, plasty a další. Pozornost však není zaměřena jen na automatizaci. Nabízíme také vhodné výrobky pro automatizaci procesní techniky, zejména pro technologii hydrometalurgické recyklace. Používají se nejrůznější procesní ventily na plynné, pevné nebo kapalné látky.

Kvalifikace pro průmysl zítřka

Důležitými předpoklady pro giga továrny jsou velké plochy, dobré dopravní spojení, nízké celkové náklady a spolehlivé dodávky energie. Důležitými aspekty jsou dostatek odborného personálu a udržitelné dodávky energie. Přechodem na elektromobilitu vznikají nejen nové továrny, ale také nové úkoly, obory činnosti a popisy práce. Zaměstnanci se musí vzdělávát a školit. Divize Festo Didactic předává, díky cíleným školicím programům, know-how, které je potřebné ve velmi automatizované výrobě. Nabídka obsahuje mimo jiné praktická školení v závodech, zřízení interních továren na učení a digitální výukový obsah, který je kdykoliv a odkudkoliv přístupný na stránce Festo Learning Experience (Festo LX).

února 2023

Přehled