Čisticí zařízení pro farmaceutický průmysl: rukavice v otevírací kabině

Bezpečná čisticí zařízení pro farmacii

Kdekoliv pracujete s aktivními látkami, čistota je nejvyšší prioritou: výrobní zařízení musí být po každém použití důkladně vyčištěno. Samozřejmě závisí na tom, jaká látka se v zařízení používá. Nebo můžete použít nerezové komponenty z korozivzdorné oceli od společnosti Festo. Vydrží více. Například v čisticích zařízeních společnosti ROTAN pro farmaceutický průmysl.

Společnost ROTAN GmbH byla založena v roce 1987 v Dannstadtu poblíž Ludwigshafenu. V Leuně a Rostocku jsou nyní další dvě pobočky. Více než 200 zaměstnanců na těchto třech místech vyvíjí kompletní řešení sanací nádrží, stavby potrubí a zařízení, stejně jako techniky EMSR a čištění, pro zákazníky z mnoha průmyslových odvětví po celém světě.

Vodní čisticí zařízení od společnosti ROTAN jsou přesně přizpůsobena požadavkům příslušné kvality čištění a požadovanému stupni čištění. Společnost ROTAN vyrábí čisticí zařízení vyhovující normám GMP/FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Musejí splňovat vysoké požadavky na sterilitu. Společnost ROTAN také vyvíjí zařízení pro čištění sudů a nádob, které přicházejí do styku s toxickými a vysoce účinnými aktivními látkami. Tato zařízení pracují ve čtyřech krocích:

1. přivést nerezovou nádobu
2. otevřít víko nádoby z kabiny osobní ochrany
3. vyčistit vnitřek a vnějšek nádoby
4. přemístit nádobu na zásobní místo

Robustní součásti odolné korozi

Po každém vyčištění kontejneru musí být také vyčištěny resp. dekontaminovány osobní ochranné a čisticí kabiny. V běžném provozu se čistí každou hodinu vodou, kyselinami a zásadami a za určitých okolností čisticími prostředky specifickými pro daného zákazníka.

V takových scénářích je nesmírně důležité, aby použité komponenty automatizace byly robustní a spolehlivé: Každá porucha nebo prostoje stroje během procesu čištění mají za následek složitý a časově náročný zásah. Zaměstnanci si pak musejí nasadit či obléknout speciální osobní ochranné prostředky, protože servisní personál je vystaven vysokému riziku kontaminace.

V galerii obrázků získáte představu o čisticím zařízení ROTAN:

Automatizace s nerezovou ušlechtilou ocelí

Společnost Festo dodala pro každý procesní krok tohoto čisticího zařízení extrémně robustní komponenty, od válců podle norem z ušlechtilé oceli CRHD až po jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu:

  • Součásti pro utěsnění čisticích komor: nafukovací těsnění s tryskou z nerezové oceli a hadicí PLN na dveřích komory.
  • Komponenty pro zkoušku těsnosti intervenčních rukavic - se stlačeným vzduchem a sledováním ventilovým terminálem a čidlem tlaku.
  • Pneumatický válec pro přesné otevírání a zavírání čisticích komor - z ušlechtilé oceli pro vnitřek komory, z hliníku pro vnější dveře.
  • Pneumatický válec zu ušlechtilé oceli pro aretaci podvozků kontejnerů a pro pohyb mycích kopí uvnitř čisticí komory.
  • Jednosměrné škrticí ventily odolné korozi pro regulaci rychlosti pneumatických válců.
  • Korozivzdorné pneumatické hadice a šroubení z ušlechtilé oceli pro distribuci stlačeného vzduchu v izolátoru a v čisticí komoře.
  • Komponenty pro přívod, regulaci a úpravu stlačeného vzduchu: ventilový terminál a jednotlivé ventily pro ovládání pneumatických válců a pneumaticky ovládaných armatur v zařízení.

Bezpečnost a dlouhá životnost

V čisticích zařízeních jsou robustnost a odolnost korozi základním kritériem pro všechny součásti, které musí zaručit provoz v agresivních podmínkách. To platí pro každé průmyslové čisticí zařízení, nejen ve farmaceutickém, kosmetickém a biotechnologickém odvětví.

Společnost Festo vám zpřístupní diferencované portfolio vysoce kvalitních komponentů z ušlechtilé oceli, které se osvědčilo. pomůžeme Vám také při výběru vhodných výrobků: s inteligentními nástroji pro konstruktéry pro návrh specifický pro aplikaci a samozřejmě s osobním poradenstvím. CAD databáze Festo také usnadňuje návrhářům plánování systému. Takto společnost ROTAN rychle a snadno zajistila vysokou disponibilitu a bezpečnost zařízení.

Rychle a jednoduše znamená: těsný dodavatelský řetězec. Od společnosti Festo získáte všechny komponenty od jediného dodavatele, po celém světě a s krátkými dodacími lhůtami, a to i pro náhradní díly.

V galerii obrázků najdete přehled našich řešení automatizace zabezpečených proti selhání:

Přepošlete tuto stránku

Než se rozhodnete pro Festo, neváhejte získat názor svých odborníků. Jednoduše předejte naše navrhovaná řešení a příklady aplikací: tímto odkazem.

ROTAN GmbH

Riedstrasse 3
67125 Dannstadt
Německo

www.rotan-gmbh.de

Oblast činnosti: vývoj kompletních řešení v oblasti výstavby potrubí a zařízení, renovace nádrží, technika EMSR a čištění
Přehled