Parametrická konstrukce

Neomezené možnosti uspořádání a konstrukce

Olympijský plavecký bazén Vodní kostka v Pekingu nebo chodecká horská dráha Tiger & Turtle v Duisburgu jasně ukazují, že statika a tvar budov zanechaly geometrická omezení přímými úhly a rovnoběžnými zdmi a stropy daleko za sebou. Metodami parametrické konstrukce vznikají rozmanité organické tvary a bizarně vypadající celky - fantazie návrhářů a architektů, které se staly skutečnými.

Návrháři a architekti navrhují a staví výrobky a budovy pomocí CAD ve virtuálním prostoru. Složité tvary a struktury se stávají viditelnými v simulaci na obrazovce a nejen v mysli návrháře. Neobvyklé tvary jsou však speciální součásti, které lze jen těžko vyrobit automaticky, a proto je jejich výroba velmi nákladná. K tomu, aby bylo na jedné straně možné dosáhnout rozmanitosti a na druhé straně hospodárně vyrábět, potřebujeme konstrukční metodu, která oba požadavky spojí.

Variabilní a intuitivně ovládané

Od počátku sedmdesátých let byly proto pro konstrukci strojů a vozidel vyvinuty parametrické systémy CAD, které lze používat do značné míry intuitivně. Model výrobku již není přesně uloženou geometrií. Jeho tvar je uložen do počítače kombinací parametrů a číselných proměnných pro popis velikosti. Například objekt ve tvaru krychle je definován parametry délka, šířka a výška, válec průměrem a výškou.

Parametrické vzory židle

Nové koncepce: unikátní konstrukce otevírá neomezené možnosti uspořádání

Budoucí konstrukce

Digitalizace projektování a výroby zvyšuje ziskovost. Skriptované geometrické modely jsou výrazně levnější než konvenčně vyráběné speciální komponenty. Snížení rozmanitosti stavebních prvků a zjednodušení geometrií a detailů uspělo, aniž by bylo nutné zjednodušovat celkový tvar. A ještě k tomu: jsou-li modely uloženy v počítači, lze konstrukci měnit přímo na obrazovce jednoduše změnou hodnot nebo kombinace parametrů. Používá se software 3D, kterým se také vytvářejí animace.

3D Cocooner z Bionic Learning Network

Digitální výroba: software přenáší geometrii konstrukce přímo na trajektorii manipulátoru Tripod

Digitální výroba: software přenáší geometrii konstrukce přímo na trajektorii manipulátoru Tripod

Nové metody 3D tisku jsou ideální jako implementační nástroj pro parametricky navržené tvary. S 3D Cocooner jsme představili na veletrhu v Hannoveru prototyp aplikace manipulačního systému Festo, Tripod EXPT-45. Podle vzoru z přírody - zámotků bource morušového - vytváří spřádací tryska volně v prostoru lehké struktury ze svazků skleněných vláken, potažených a stabilizovaných pryskyřicí vytvrzenou UV zářením.

Manipulační jednotka, která vede spřádací trysku, se ovládá přímo z konstrukčního softwaru. Jednoduché a intuitivní rozhraní pro uživatele umožňuje vytvářet z velmi jednoduchých základních vzorů nespočet variant.

Zde si můžete prohlédnout, jak 3D Cocooner pracuje:

Přehled