Programování robota je hračka

Intuitivní software BionicCobot

Když přemýšlíte o programování, většina lidí si vybaví komplikované řádky kódu se spoustou zkratek, závorek a dalších symbolů. Programování robota ale může být velmi snadné, jak ukazuje software, který jsme vyvinuli pro svého pneumatického lehkého robota Festo BionicCobot.

BionicCobot se ovládá intuitivně pomocí speciálně vyvinutého grafického rozhraní pro uživatele. Můžete si vybrat z různých naprogramovaných akcí, jako je „chytit“, „uložit bod“ nebo „přesunout“, aniž byste je museli zadávat ve složitém programovacím jazyce. Složitá nastavení, jako je parametrizace, jsou v první fázi uživateli skrytá. Software automaticky vybírá standardní hodnoty parametrů, které může operátor měnit (proměnné hodnoty, které musí být předány softwaru, aby mohl vyřešit požadované úkoly, například rychlost, kterou se rameno robota pohybuje).

Akce lze jednoduše spojit dohromady

Funkce robota jsou v softwaru zobrazeny pomocí snadno srozumitelných symbolů. Operátor může přetáhnout požadované akce na tabletu do časové osy a podle potřeby je spojit dohromady - podobně jako v programu pro střih videa. Opakování určitých pohybových sekvencí nebo složitějších podmínek if-then lze také snadno sestavit a uložit. Poté můžete v simulaci na tabletu nebo ve skutečném pohybu vidět, jak se BionicCobot v sekvenci pohybuje, okamžitě opravit chyby v procesu nebo upravit jednotlivé parametry, jako je rychlost.

Ruční režim BionicCobot

V ručním režimu lze BionicCobot volně pohybovat a pomocí ovládacích tlačítek na robotu lze ukládat určité body a procesy.

Programování učením

Další možností programování je učení: obsluha BionicCobot se přepne do režimu ručního ovládání (režim balancéru). To umožní volně robotem pohybovat a ukládat určité pozice a procesy pomocí přímo na něm umístěných ovládacích tlačítek. Pokud potřebujete velmi přesné body, na které nedokážete s ramenem robota dostatečně přesně přejet, můžete je jemně upravit pomocí ovládacího panelu na tabletu. Pokud chce expert naprogramovat robota, může také přepnout na klasický programovací režim a zapsat požadované akce formou kódu.


Rozhraní na server robotiky

Grafické rozhraní pro uživatele v softwaru má rozhraní k operačnímu systému Robot (ROS). Zde se odehrává matematika: z uložených bodů se vypočítá dráha pohybu robota a zkontrolují se možné kolize. Open source platforma ROS má zase rozhraní na Festo Motion Terminal, který se používá k řízení kinematiky robota pomocí komplexní řídicí technologie.

Software a robota v akci můžete vidět na videu od času 2:25

Přehled