Oblečení z vodivých drah

Výrobní proces technologie MID

Pomocí technologie Molded Interconnect Device - zkráceně MID - lze na povrchu vstřikovaných součástí vytvořit trojrozměrné vodivé dráhy. Jedinečným způsobem se integrují mechanické a elektronické funkce do jednoho lisovaného dílu.

Výrobky mohou být prostorově tvarovány mnohem svobodněji a jsou podstatně menší a lehčí - důležitý krok k další miniaturizaci. Současně komponenty MID často vůbec nepotřebují žádné kabely, což značně zjednodušuje jejich montáž. Na rozdíl od klasických, převážně dvourozměrných desek plošných spojů, využívá technologie MID trojrozměrný tvarovaný díl jako nosič obvodu - například těleso. Na výrobu výrobků MID existují různé výrobní procesy. V často používaném laserovém přímém strukturování (LDS) se do vstřikovaného plastu přidává speciální přísada. Z tohoto materiálu se nejprve odlévá požadovaná součást.

Vstřikované díly se strukturovaným vodivým vzorem

Plochy, na kterých mají být vodivé dráhy, jsou poté vystaveny laserovému paprsku. Přidaná přísada se tím aktivuje a výrobek se pro následnou metalizaci ponoří do měděné lázně, ve které se vytvoří vodivé dráhy s ostrými obrysy. Takto lze postupně nanášet různé vrstvy, například nikl a zlato, stříbro nebo pájecí cín. Na vytvořené vodivé oblasti lze připájet elektrické obvody.

Laserové zpracování nosičů a desek plošných spojů

Laserové zpracování nosičů a desek plošných spojů (fotografický kredit: LPKF/LDS)

fotografický kredit: LPKF/LDS

BionicANTs - technologie MID v miniaturních mravenčích robotech

Společnosti Festo nabízí technologie 3D-MID velký potenciál pro budoucnost automatizační techniky a její využití v budoucích výrobních systémech. S BionicANTs společnost Festo poprvé implementuje miniaturní roboty využívající této technologie. Bionický nosič technologie je inspirován přírodním vzorem mravence. Ukazuje, jak lze efektivně spolupracovat, a přitom zajistit autonomní rozhodování a kooperativní chování.

Díky technologii 3D-MID mohly být všechny mechanické a elektronické funkce umístěny na mravenci dlouhém jen 13,5 cm a přesně vzájemně koordinovány - integrace funkcí v dokonalé formě!

MID v aplikaci

Prostorově úsporná technologie MID se již osvědčila v mnoha každodenních aplikacích. MID lze nalézt v automobilech, například: v řízení brzd ESP převádí kompaktní čidlo tlaku MID tlak hydraulické brzdy na elektrický signál. MID se také používají v mobilních telefonech. Zde trojrozměrné nosiče obvodů na plastovém tělese uvnitř mobilního telefonu slouží jako integrovaná anténa. Aplikace lze mimo jiné najít také v lékařské, klimatizační a bezpečnostní technice.

Výroba na videu (technologie MID od času 4:05)

Přehled