Přesné pipetovací procesy

Čistě vyřešeno

Přesná manipulace s viskózními látkami

Laboratoře v chemii, petrochemii, farmacii nebo potravinářství se stále více spoléhají na automatizaci přípravy vzorků. Modulární procesor vzorků, vyvinutý výrobcem laboratorního vybavení Antonem Paarem, je spolehlivým řešením - při použití s elektrickými pohony a řízením od společnosti Festo.

Výhody laboratorní automatizace jsou zřejmé: Osvobozuje pracovníky laboratoře od monotónních, opakujících se úkolů, ale také od manipulace s nebezpečnými látkami. Umožňuje provoz 24 hodin a sedm dní v týdnu a zvyšuje kvalitu, reprodukovatelnost a sledovatelnost vzorků. Co je ale pro většinu laboratoří nejdůležitější: automatizace nejen šetří čas a peníze, ale také zaručuje bezchybný proces analýzy, a tím i správné výsledky.Kompaktní stolní platforma
Modulární procesor vzorků je systém pro přípravu vzorků, například při chromatografické analýze při vysokém průchodu vzorků v rozmezí od několika mililitrů až po 100 mililitrů - například v petrochemickém průmyslu, pro potraviny nebo vonné látky. Kompaktní konstrukce „stolní platforma“ připravuje vzorky, které se poté kontrolují například na obsah vody, hustotu, viskozitu, nerozpuštěné látky nebo na hodnotu pH. „Používáme jej k automatizaci složitých ručních prací, jako je pipetaci, vzorkování, dávkování a vážení ve velkém rozsahu objemů a pro mnoho různých typů vzorků,“ vysvětluje vedoucí projektu Markus Schöllauf z divize automatizace a robotiky Anton Paar. Tím jsou zajištěny správné objemy, koncentrace a směsi. Modulární procesor vzorků lze použít pro kapaliny a pevné látky jako stolní zařízení nebo integrovat do kompletních automatizačních řešení.

Kompaktní stolní platforma

Kompaktní stolní platforma: Modulární procesor vzorků lze použít pro kapaliny a pevné látky jako stolní zařízení nebo integrovat do kompletních automatizačních řešení.

Přesné pipetovací procesy

Kompaktní manipulační portály s elektrickými pohony od společnosti Festo - pohon DGEA ve směru X a pohon EGSK ve směru Y, vybavené motory EMMS-ST - zajišťují přesné pipetovací procesy. Po dokončení pipetace se pneumatickými válci AEN Festo uvolňuje použitá pipeta a padá do odpadu.

Další manipulační systém, vybavený stejnými pohony, odebírá nádoby na vzorky z výstupních zásobníků a umisťuje je na vážicí jednotku. Do nádob na vzorky se pipetami nadávkuje přesný objem látky, která má být testována. Kontejner se vzorky je poté přemístěn portálem pro manipulaci nad skenerem a vzorku se přiřadí kód Datamatrix. S integrovanou čtečkou kódů lze vzorky zpětně vysledovat v celém procesu přípravy vzorků. Na konci procesu se vzorek položí na výstupní zásobník.


Otestované kompletní řešení

„Nezískali jsme pouze pohony od společnosti Festo, ale také kompletní systémové řešení včetně řízení CODESYS CECC,“ informuje projektový manažer Schöllauf o spolupráci s Festo a dodává: „To bylo možné především díky výjimečně krátké době vývoje, která trvala čtyři měsíce.“ Oba manipulační portály jsou naprogramovány tak, aby se nikdy nesrazily, i když se pohybují ve stejném pracovním prostoru. Spolehlivou funkci společnost Festo před dodáním zkontrolovala a otestovala.

Ani vývoj dávkovací hlavy nebyl triviální úkol. Zde vstupují do hry ventily VODA. Tyto ventily pro různá média jsou přímo ovládané membránové ventily. V závislosti na tom, jak je definován tlak, je dávka přepravované kapaliny větší nebo menší. Otevírací tlak ventilu je definován předpětím a pružností membrány. Dávkování daného média je extrémně přesné.


Jistota na celém světě

Nakonec musí být vzorky rozděleny do nádob na vzorky s přesností na mililitry. „V tomto dílčím projektu prokázali inženýři z divize lékařské technologie a laboratorní automatizace ve společnosti Festo, jaké mají odborné znalosti ve spojení s vysokou mírou angažovanosti,“ pokračuje pan Schöllauf. To dává jistotu pro následné projekty, dodává projektový manažer - stejně jako skutečnost, že výrobky, řešení a služby Festo jsou rychle dostupné téměř kdekoliv na světě. Pro společnosti jako Anton Paar je to také důležité, aby mohla prodávat modulární vzorový procesor globálně.

Anton Paar

Anton-Paar-Strasse 20
8054 Graz
Rakousko

www.anton-paar.com

Oblast činnosti: vývoj a výroba přesného laboratorního vybavení, velmi přesné technologie měření v procesní technice a řešení automatizace a robotiky na míru

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2016
  2. Fotografie: Stefan Kristoferitsch
Přehled