Co dokážou proporcionální ventily Festo

Co dokážou proporcionální ventily Festo

Balení do krabic z kartonu nabírá na popularitě, protože je z hlediska udržitelnosti mnohem lepší, než balení do plastů. Klíčem k technologii krabic je jejich přesné lepení. Společnost Baumer hhs je specialistou a globálním lídrem – používá čerpadla se dvěma písty DPP (Dual Piston Pump), poháněná s pomocí proporcionálních ventilů VPPM Festo.

Přesné proporcionální ventily VPPM Festo

Stroj na skládání a lepení postupuje automaticky od vysekávání přes skládání až po lepení. Složené krabice pak putují do automatických baliček značkových výrobců a farmaceutických společností. Krabice se před nanesením lepidla musí přeložit dovnitř a příčným pohybem, aby je bylo později možné bez námahy skládat.

Podstata? Rychlost a přesnost.

Lepičky dosahují rychlosti přes 700 metrů za minutu a dokážou v závislosti na velikosti skládacích krabic slepit více než 40 000 kusů za hodinu. „Nanesení správného množství lepidla na správné místo není zdaleka snadný úkol,“ vysvětluje Marco Ahler, technický ředitel Baumer hhs.

Systémy od Baumer hhs zajistí, aby se lepidlo nanášelo s milimetrovou přesností bez jakéhokoliv kontaktu s polotovarem, a to i během velmi rychlé výroby. Uzavřený prostor minimalizuje dobu čištění a nastavení. Nepřetržitě nanáší lepidlo bez plýtvání, ať se stroj pohybuje jakoukoliv rychlostí. Technologie obsahuje modulární systém, který tvoří vysokotlaký přívod lepidla, rychlé elektromagnetické ventily s dlouhou životností. Zařízení se příjemně obsluhuje a ovládá. Například dovoluje nebývale rychlé změny v nastavení výroby, tedy formátu krabic, na stisk tlačítka.

Výkon jako osmiválec

Ústředním prvkem technologie lepení je čerpadlo se dvěma písty DPP. Poskytuje tlak specifický pro nanášení lepidla. Množství lepidla je řízeno tlakem vzduchu. Čerpadlo se skládá ze dvou jednočinných pístových čerpadel, která nasávají vzduch pouze při zdvihu směrem nahoru a vytlačují kapalinu/lepidlo z válce během zdvihu směrem dolů. „Můžete to s nadsázkou vzít jako dvouválec s výkonem osmiválce,“ říká právem hrdě Ahler.

Tlak vzduchu na vstupní straně se převádí v souladu s převodovým poměrem výtlačného čerpadla a v podstatě bez výkyvů na tlak kapaliny. Regulace je rychlá a potřebný průtok se snadno mění. Snímač tlaku měří tlak kapaliny na výstupu z čerpadla DPP. Řídicí obvod čerpadla s uzavřenou regulační smyčkou automaticky mění nastavení, pokud se skutečná hodnoty liší od požadované.

Výhoda se projeví obzvlášť silně, je-li průtok kapaliny přerušovaný. Testy ukazují, že při otevření výtlačného ventilu je spontánní pokles v čerpadle DPP o 25 až 50 % menší než při umístění regulátoru tlaku za čerpadlem. Změny jsou v uzavřené regulační smyčce zachyceny mnohem rychleji a účinněji. Kritické kapaliny jsou vystaveny menšímu mechanickému namáhání a do značné míry si zachovávají svou původní konzistenci.

Přesnost s proporcionálními ventily

V regulačním obvodu čerpadla DPP se pracuje namísto tlaku kapaliny se vstupním tlakem vzduchu, který svým působením tlak kapaliny řídí. Přesné proporcionální regulátory tlaku VPPM Festo ovládají přívod stlačeného vzduchu. Průběh regulace – charakteristická křivka – je ve výjimečně velkém rozsahu od 0,06 do 6 barů lineární. V případě výtlačného čerpadla s převodovým poměrem 8:1 to znamená spolehlivý rozsah regulace tlaku kapaliny od 8 do 40 barů. Regulace začíná s malými přírůstky a dosahuje při požadovaných 2 barech vysoké kvality.

Výhodou regulace tlaku vzduchu na vstupu namísto tlaku kapaliny na výstupu je, že se spotřebuje pouze tolik stlačeného vzduchu, kolik je potřeba za skutečných provozních podmínek. Spotřeba stlačeného vzduchu je úměrná tlaku materiálu. Výrazně klesají provozní náklady, zejména pokud je maximální dopravní tlak vyžadován jen zřídka. Pro Baumer hhs to nemůže být jasnější: „Konstruktérka čerpadla se dvěma písty, Maren Pyttel, mi řekla, že bychom v konstrukci mohli leccos zaměnit, ale pro čerpadlo musí zůstat proporcionální ventily Festo. “ vysvětluje Ahler.

března 2023

Přehled