Detekce netěsností v praxi

Detekce netěsností v praxi

Energy Saving Services ve společnosti Tate & Lyle v Nizozemsku

Festo Energy Saving Services snižují provozní náklady průmyslových závodů po celém světě. Analýzou výroby, spotřeby a kvality stlačeného vzduchu a cílenou detekcí netěsností lze spolehlivě najít skryté zdroje chyb. Ve společnosti Tate & Lyle v Nizozemsku nyní odborníci na energetickou účinnost zjistili ztráty 6000 l/min.

Pokud auto spotřebuje příliš mnoho paliva, je to rychle vidět na frekvenci návštěv čerpacích stanic, a tedy i v peněžence. Pokud průmyslový závod spotřebovává příliš mnoho stlačeného vzduchu, není to v každodenním podnikání tak rychle patrné. Protože ke ztrátám stlačeného vzduchu dochází postupně v průběhu měsíců a let. Společnosti nemají samy vždy kapacity a know-how pro vlastní komplexní kontrolu stlačeného vzduchu, firma Festo proto nabízí své služby úspory energie. Zkušení zaměstnanci analyzují stav kompresorů a zařízení, vytvářejí akční plány, udržují pneumatické komponenty a dlouhodobě zachovávají optimalizovaný stav stroje. Výsledek: efektivní výroba stlačeného vzduchu, jeho menší spotřeba a výrazný pokles ztrát stlačeného vzduchu. Zlepšuje se stabilita výrobního procesu, klesá počet odstávek strojů a klesají provozní náklady. Pokles ztrát stlačeného vzduchu o 100 l/min. ušetří až 1 000 eur ročně.

Energie jako faktor konkurence

Společnost Tate & Lyle proměňuje nejrůznější suroviny ve více než 30 výrobních závodech po celém světě na stovky vysoce kvalitních potravinových přísad, jako jsou glukózový sirup, fruktóza, dextróza a stabilizátory potravin. Aby si nizozemská společnost udržela konkurenceschopnost v globální konkurenci, rozhodl se vedoucí její údržby Remo Dubbeld pro kontrolu všechny systémy se stlačeným vzduchem pomocí služby Festo pro úspory energie. „Pro nás ve společnosti Tate & Lyle je úspora energie klíčovým faktorem v globální konkurenci,“ říká pan Remo Dubbeld. „Máme vlastní program na úsporu energie, ale Energy Saving Services od společnosti Festo tento program dokonale doplnily.“

Detekce netěsností snižuje náklady

Ve společnosti Tate & Lyle se odborníci Energy Saving Services zaměřili na detekci netěsností. Důvod: optimální management netěsností významně snižuje náklady na stlačený vzduch. Podle studie „Systémy stlačeného vzduchu v Evropské unii“, kterou vydal Fraunhofer Institute ISI, lze v této oblasti najít přibližně 42 procent celkového potenciálu úspor. Pro spolehlivou detekci každé netěsnosti použili specialisté Festo ultrazvukové detektory ke skenování zařízení a rozvodů stlačeného vzduchu v celém výrobním závodě v Amsterdamu. Zjistili i ty nejmenší netěsnosti, uvolněná připojení a šroubení. Každou nalezenou netěsnost označili a zaznamenali všechny relevantní údaje, jako je odhadovaná doba opravy a náhradní díly. Výsledkem byl kompletní akční plán pro rychlé a snadné odstranění netěsnosti.

Úsilí se vyplatí

Společnosti Tate & Lyle se úsilí odborníků Festo vyplatilo. „Firma Festo provedla perfektní detekci netěsností a podrobně zkontrolovala naše zařízení,“ vysvětluje pan Remo Dubbeld. „Bylo nalezeno mnoho netěsností.“ Celkem jsme ztráceli 6 000 litrů za minutu, což odpovídá přibližně 8 procentům našich nákladů na stlačený vzduch. „Vycházíme-li z tržní ceny stlačeného vzduchu ve výši 0,025 euro/m³, společnost ušetří přibližně 75 000 eur ročně.

Opatření rozšířena

Společnost Tate & Lyle nyní kontroluje úniky každý měsíc a opravuje nedostatky s pomocí firmy Festo a dalších partnerů. „Specialisté Festo na služby pro úsporu energií jsou velmi dobře vyškoleni a striktně dodržují bezpečnostní pokyny, které jsme jim určili,“ říká Dubbeld o spolupráci. Úspěchy v Nizozemsku mezitím vzbudily zájem i dalších výrobních závodů společnosti Tate & Lyle. „Řekl jsem kolegům z jiných závodů o službě Energy Saving Services,“ říká manažer údržby. „Mají stejné programy na úsporu energie jako my v Nizozemsku a nyní plánujeme zavést stejná opatření v ostatních evropských závodech.“

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 2.2013
Přehled