Standardizovaná automatizace Festo zjednodušuje instalaci a údržbu v novém velkém zařízení od společnosti Biotest AG

Efektivní využití krevní plazmy

Krevní plazma je nepostradatelnou surovinou pro výrobu životně důležitých léků. Poptávka na globálních trzích je vysoká. Pro efektivnější využití této cenné komodity vyvinula společnost Biotest AG nové velké zařízení na frakcionaci plazmy, pomocí kterého je možné z jednoho litru plazmy získat pět místo tří přípravků. Standardizované komponenty Festo zjednodušují instalaci a údržbu.

Krevní plazma obsahuje více než 120 cenných proteinů. Patří sem koagulační faktory, krevní náhrady a imunoglobuliny, které například posilují oslabený imunitní systém pacientů po transplantacích orgánů. Společnosti jako Biotest AG chtějí co nejlépe hodnotit cennou surovinu, a proto investují do výzkumu a inovativních výrobních metod. To se vyplatí, protože počet léčivých přípravků, které lze získat z jednoho litru krevní plazmy, se zvyšuje ze tří na pět. To z dlouhodobého hlediska zvyšuje produktivitu, protože více než 50 procent výrobních nákladů je vynaloženo na nákup plazmy. Efektivnější procesy zajišťují optimální přípravu různých přípravků získaných z krevní plazmy. V novém výrobním závodě Biotest je 6 000 ventilů a 250 standardizovaných rozvaděčů, které zjednodušují jak konstrukci zařízení, tak následnou údržbu a trvale snižují náročnost údržby.

Standardizace působí udržitelně

Standardizace při konstrukci nového zařízení Biotest pro frakcionaci krevní plazmy přináší výhody jak uživatelům, tak výrobci. Výrobce zařízení může rychle a snadno dostat předem definované komponenty a získat příznivé podmínky pro nákup sestavy komponentů, společnost Biotest snižuje veškeré náklady na dodávky náhradních dílů. Kromě toho klesají nároky na školení personálu údržby, zkracují se prostoje a snižují se náklady na opravy v případě poruchy. Dále je méně práce s dokumentací a se správou dodávek.

Rozvaděče Festo ve velkém systému frakcionace plazmy

Zjednodušují údržbu: rozvaděče od společnosti Festo byly již ve fázi projektu nastaveny jako standard.

Větší kapacita a ziskovost

„Stavba nové budovy s moderním rozsáhlým systémem pro frakcionaci krevní plazmy měla dva hlavní aspekty,“ vysvětluje Matthias Mahle, vedoucí technického projektového managementu BNL ze společnosti Biotest. „Na jedné straně rozšíření kapacity nad meze výkonu stávajících zařízení a na druhé straně otázku ziskovosti.“ Jako farmaceutická společnost v oblasti zpracování krevní plazmy čelíme konsolidované globální konkurenci. Posilujeme naši pozici na trhu získáváním více přípravků ze stejného množství plazmy,“ uvedl pan Mahle. V novém závodě může společnost Biotest pomocí moderních technologií vyrábět větší počet přípravků a zvýšit výtěžek a čistotu. „Zatímco stávající zařízení, z nichž některá byla postavena v roce 1995, dokázala z plazmy extrahovat tři různé přípravky, nová budou v budoucnu schopna vyrábět až šest přípravků,“ potvrzuje pan Mahle. „Vysoká efektivita výroby je nezbytná, protože surová krevní plazma tvoří více než 50 procent výrobních nákladů.“ Zatímco limity kapacity stávajícího systému jsou 800 000 litrů, nový systém může frakcionovat až 1,4 milionu litrů krevní plazmy.

Včasná spolupráce s konstruktéry

Projektování nového zařízení začalo v roce 2013 a očekává se, že bude plně v provozu v roce 2021. I když je velká část je již nainstalována na místě, skutečné výrobě předchází dlouhý proces ověřování a kvalifikace. Po základním návrhu se Festo velmi brzy také zapojilo do procesu podrobného projektu. Pro Wernera Gödela, vedoucího oddělení EMSR Technology ve společnosti Biotest, bylo důležité stanovit standardy pro určité skupiny výrobků pro automatizaci s cílem dosáhnout co nejvyšší dlouhodobé účinnosti zařízení. „Jedna z ústředních otázek byla: do jaké míry můžeme vše sjednotit a standardizovat, například abychom snížili úsilí spojené s údržbou. Důležitým krokem bylo použití standardních rozvaděčů s ventily. Nejnižší možný počet standardů minimalizuje pozdější námahu s údržbou,“ vysvětluje pan Werner Gödel.


Definováno do nejmenších detailů

Jürgen Weber, bývalý manažer segmentu Pharma Germany, Festo, který je nyní zodpovědný za divizi Process Industries v jižním Německu, se aktivně účastnil. V některých případech jsme diskutovali o extrémně podrobných otázkách, včetně použití šroubení z ušlechtilé oceli nebo poniklované mosazi. Po stanovení Festo jako standard mohlo celkem sedm dodavatelů použít katalog určený pro projekt, dostali přístup k příslušným výrobkům nebo dílům, jako jsou standardizované rozvaděče s ventily, a mohli objednávat prostřednictvím elektronické platformy.


Těsná koordinace hned od začátku

V počáteční fázi projektu byla pro Wernera Gödela z Biotestu zvláště důležitá těsná koordinace s Jürgenem Weberem ze společnosti Festo, ale také s interním oddělením údržby. „Údržba bude nakonec muset s použitými výrobky pracovat. Ohledně údržby jsme od firmy Festo dostali jasné doporučení. Kladná je jednoduchá obsluha, dobrá podpora a dlouhá životnost,“ vysvětluje pan Gödel. „Při přípravě jsme také hovořili s výrobci zařízení a získávali názory na sestavu komponentů. I zde se ukázalo jasné ano pro komponenty Festo.“

Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Německo

www.biotest.com

zajímavé články

Přehled