Ekologická inovace

Ochrana klimatu a zdrojů se stává velmi naléhavým úkolem. Jak můžeme dosahovat úspor energie a snižovat emise CO2? Jak můžeme snižovat spotřebu materiálu, více recyklovat a nacházet alternativní materiály?

Jde o otevírání nových oblastí automatizace a o transformaci směrem k oběhovému hospodářství. Ekonomové už delší dobu předpovídají konec lineárního růstu. Dalším velkým cílem s novým růstovým potenciálem je pokračující rozvoj směrem k uzavřenému oběhovému hospodářství. I tady je nám příroda velkým vzorem, protože nezná mrhání a odpadky. Pro Festo je zvláště slibné zahrnout biologii představující případné úkoly pro automatizaci. Nejmenší továrnu budoucnosti tedy nacházíme v biologické buňce. Experimenty s řasami jako malými ochránci klimatu již přinášejí mimořádně slibné výsledky.

Portrét dr. Eliase Knubbena

Absorpce „CO2pomocí řas a technologie od Festo! V roce 2022 jsme lidi ohromili naším bioreaktorem. V tomto TechTalk Vám poprvé ukážu, jak jsme jej dále rozvinuli.“

dr. Elias Knubben
Vedoucí Corporate Research and Innovation

Portrét Julie Bikidisové

„Ochrana klimatu se stává rozhodujícím kritériem pro nákup! S výrobky Festo a využitím AI můžete snížit emise oxidu uhličitého a ještě efektivněji šetřit energii. Ukážu Vám, jak na to.“

Julia Bikidisová
Portfolio Managerprosnížení emisí CO2

Portrét Marcuse Stemlera

„S Controlled Pneumatics posouváme pneumatiku a energetickou účinnost na zcela novou úroveň. Těším se, že se s Vámi podělím o některé osvědčené postupy.“

Marcus Stemler
Produktový manažer Controlled Pneumatics

Portrét Christine Marie von der Ohe

„Automatizace zemědělství má velký potenciál učinit společnost udržitelnější! Ukážu Vám, jak může být například obdělávání zemědělské půdy mnohem udržitelnější díky digitalizaci.“

Christine Marie von der Ohe
Expert Controlled Environmental Agriculture

Objevte ekologické inovace na Festo TechTalk2023

dubna 2023

Přehled