Festo Cobot

První pneumatický Cobot

Co by se stalo, kdyby existoval robot, který by se snadno ovládal, nepotřeboval by ochranný plot a byl by cenově atraktivní? Znamenalo by to novou éru ve spolupráci robotů a lidí. Tato nová etapa právě přichází – s prvním pneumatickým robotem na světě.

Festo Cobot

Žádná jiná část trhu v příštích letech neporoste tak rychle, jako spolupráce mezi roboty a lidmi. Coboty lidem usnadní zejména namáhavé a monotónní úkoly: získáme novou svobodu, práce bude lehčí a zdravější. Vzájemná činnost není s žádnou jinou technologií tak citlivá jako s poddajnou pneumatikou.

Výhody pneumatiky

Za mnoho předností, jako jsou citlivost, hmotnost nebo poměr výkon/cena, vděčí Cobot Festo pneumatice: přímé pohony v kloubech jsou levnější a obzvláště lehké, protože na rozdíl od elektrických neobsahují žádné těžké převodovky ani nákladné snímače síly/momentu. První pneumatický cobot na světě je také výsledkem výjimečných odborných znalostí společnosti Festo v oblasti řízené pneumatiky.

Hospodárná příležitost – i pro malé a střední společnosti

Použití kolaborativních robotů se s Cobotem Festo stává hospodárným i pro malé a střední společnosti, které se vyznačují často ruční prací. Přispívá k tomu přizpůsobivost ve využití: i malé výrobní dávky, resp. jednotlivé pracovní úkony lze nyní automatizovat. S jedinečně intuitivním a jednoduchým uvedením do provozu a programováním je zapracování rychlé a účinné – nejsou potřebná žádná náročná školení.

Pneumatický Cobot Festo je výhodnější než elektrické varianty ve stejné třídě. V předpokládané oblasti manipulace s malými díly se zátěží do 3 kg má atraktivní poměr cena/výkon. „Začátek prodeje Cobotu Festo v r. 2023 bude s jednoduchou obsluhou znamenat nastavení nových měřítek pro spolupráci člověka s robotem“, vysvětluje Dr. Frank Melzer, člen představenstva Festo pro výrobky a technologie.

Jednoduchá obsluha a přizpůsobivost ve využití

Cobot Festo tvoří hardware, ruční modul a Robotic Suite, software pro intuitivní uvedení do provozu a programování.

S tímto balíčkem lze Cobot uvést do provozu a naprogramovat za několik málo hodin. Obejdete se bez znalostí z oboru robotiky, protože názorný software „Robotic Suite“ obsahuje standardizované funkční bloky s přehlednou vizualizací. Pneumatické pohony umožňují jednoduché vedení ramena robota rukou a bez odporu, učení pohybů, resp. dráhy pohybu, je rychlé a přesné.

Právě pro malé a střední společnosti jsou Coboti atraktivní teprve tehdy, mohou-li pragmaticky a rychle převzít nové úkoly – nejen pro dlouhodobou činnost. Cobot Festo tento požadavek plní: nepotřebuje žádný další, složitě připojený a komplikovaný rozvaděč. Prostorově úsporné integrované řízení v noze cobota je výjimečně přizpůsobivé. Jednoduché konektorové spoje dovolují využití pro momentální úkol i bez dlouhého nastavování. Připojení na nadřazené řízení je s komunikací po běžných průmyslových standardech rychlé a snadné. A ještě ušetříte místo. Nejmodernější metody využití při konstrukci zmenšují hmotnost cobota výrazně pod 20 kg – Cobot Festo je snadné přemístit a rychle použít jinde.

Spolehlivější a rychlejší práce

Stejně jako lidská ruka dosáhne Cobot Festo s paží délky 670 mm přesně tak daleko, aby mohl s lidmi spolupracovat a poskytnout jim pověstnou „třetí ruku“. Pohybuje se po přehledném prostoru stejně tak, jako ruka kolegy. Poddajnost pneumatických pohonů dovoluje citlivé pohyby s ohledem na situaci – různou rychlostí, plynule a harmonicky. Případný kontakt je jemný a ohleduplný, stejně jako mezi lidmi.

Přímé pneumatické pohony a jeho malá hmotnost zmenšují energii kontaktu. Christian Tarragona, vedoucí robotiky Festo: „Přesným řízením tlaku v kloubech robot rozezná, kdy se dotknul a správně reaguje odpovídající bezpečnostní funkcí.“ Lidé tak mohou zcela bezpečně spolupracovat se svým prozíravým technickým kolegou.

května 2022

Přehled