Jak najít velmi výkonnou diagnostiku

Jak najít velmi výkonnou diagnostiku

Různé testovací metody pro diagnostiku koronaviru

Globální diagnostické společnosti a laboratoře bojují s časem, aby přizpůsobily testovací kapacitu aktuální poptávce. Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 poptávka po testování daleko převyšuje dostupné kapacity.

Jaké jsou různé testy na koronavirus a jak mohou pomoci?

A) Test využívající PCR

Test PCR (polymerázová řetězová reakce) lze použít k určení, zda máte COVID-19. V současné době se výtěry z nosu a krku posílají do laboratoří, kde technici zjišťují, zda daný vzorek obsahuje nový koronavirus. Nejprve izolují virovou RNA, pak ji přemění na DNA a poté pomocí testu PCR zesílí DNA na detekovatelné úrovně. Tato metoda má několik nevýhod, včetně omezeného počtu testovacích jamek na destičce PCR – obvykle 96 nebo 384 – a času, který zabere syntéza milionů jedinečných fragmentů DNA, nazývaných primery, potřebných pro duplikaci genetického materiálu viru.

B) Test na protilátky

Druhým testem je test na protilátky, často označovaný jako sérologický test. Protilátky jsou malé proteiny vytvářené naším imunitním systémem a většinou se nacházejí v naší krvi. Některé z těchto protilátek napadají a neutralizují virus. Imunitní systém těla začne pět až deset dní po infikování SARS-CoV-2 tvořit řadu protilátek, z nichž některé mohou virus zneškodnit nebo jej neutralizovat. Zůstávají v našem těle ještě měsíce nebo dokonce roky poté a nadále poskytují ochranu. Vysoká hladina správných protilátek v lidském těle ukazuje na zotavení z COVID-19 a určitou úroveň imunity. Vědci chtějí tyto protilátky identifikovat, aby je bylo možné použít k vývoji léčby, ale také ke zjištění, kdo je již vůči viru COVID-19 imunní.

Na začátku pandemie, jako je tato, je zásadní zjistit, kdo má virus, aby se tak omezilo jeho šíření v komunitě. Testování PCR může v této fázi pomoci, protože umožní izolační postupy, které snižují základní reprodukční číslo (R0) a zpomalují přenos. Jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů pro kontrolu šíření viru. S postupem pandemie bude testování protilátek stále důležitější. Tyto testy mohou pomoci pochopit, jak se epidemie v populaci šíří a jaké úrovně imunity bylo v populacích dosaženo. Rozsáhlé testování může pomoci nezbytným pracovníkům vrátit se do práce, chránit zranitelnější lidi a nakonec zrušit lockdowny.

Rozšíření testovací kapacity o průmyslovou laboratorní technologii Festo

Rozšíření testovací kapacity o průmyslovou laboratorní technologii Festo


Technologie může pomoci překonat pandemii, jako je tato. Jedinečné portfolio Festo řešení pro manipulaci s kapalinami umožňuje výrobcům strojů pro laboratorní vybavení a diagnostickým společnostem vyrábět odstupňované velikosti zařízení IVD s vysokým výkonem.
Spolu s komponenty a inteligentními subsystémy pro laboratoře dodáváme také automatizační celky pro typické testovací postupy, jako je manipulace s lahvičkami se vzorky, pipetace a dávkování roztoků pufrů nebo RNA.

Výrobky Festo pro automatizaci laboratoří se v praxi osvědčily a jsou určeny pro nejnáročnější průmyslové aplikace. Při vývoji komponentů jsme se zaměřili na velký výkon a přesnost s variačním koeficientem CV (Coefficient of Variation) menším než 3 %.
Velká míra standardizace a skladovaných dílů znamená vysokou dostupnost komponentů.

Testovací kapacitu lze rychle vytvořit a rozšiřovat podle potřeby, aby byla zajištěna dostupnost a spolehlivost testování COVID-19.

května 2020

Přehled