Pitná voda pro Bursu

Zařízení s pískovým filtrem pro velkoměsto

Velkoměsto Bursa v Turecku má čistou pitnou vodu. V městě Dobruca modernizovala společnost Festo celé zařízení na úpravy vody, od provozní a řídicí úrovně až po lokální procesní ventily. Komponenty Festo jsou vzájemně přizpůsobené, takže bylo možné snadno sestavit celý automatizační systém. Součástí dodávky byl také systém SCADA a jeho instalace, kvalifikace místních zaměstnanců a školení přímo v praxi specialistou Festo, který na tom pracoval rok na plný úvazek.

Veřejná vodovodní a kanalizační společnost BUSKI odpovídá za zásobování vodou provincie Bursa v západním Turecku. Hlavní město se stejným názvem je čtvrtou největší metropolí v Turecku. Žijí zde přibližně 3 miliony lidí s denním požadavkem na pitnou vodu 700 000 m³. BUSKI vynakládá velké úsilí na vybudování spolehlivého zásobování vodou a na vybudování fungující infrastruktury podle evropských standardů.

V minulosti mohly být poruchy v systému identifikovány pouze lokálně pracovníky údržby. Kromě toho se přidával chlór podle časového řízení, takže kvalita vody kolísala. Cílem modernizace bylo také šetřit energii při úpravě vody. Tento úkol rozhodně nebyl pro společnost Festo nový. V Turecku jsme již komplexně automatizovali a modernizovali šest dalších úpraven vody.

Ústředním úkolem byla modernizace a automatizace systému pískového filtru. Zde se dozvíte, jak to proběhlo. Nebo přejděte rovnou na řešení Festo.

Pitná voda bez příchuti

Pro modernizaci jedné ze svých čistíren pitné vody hledal komunální dodavatel vody BUSKI zkušeného technologického partnera. Výběrové řízení se zaměřilo na pět cílů:

Důsledná automatizace by měla zvýšit provozní spolehlivost. Výsledná menší spotřeba vody na proplach a filtračního písku by měla také snížit náklady na úpravu vody. Technologie čidel by měla operátorům pomoci rychle odhalit chyby, aby preventivní údržba zajišťovala hladký provoz. A dávkování germicidních chemikálií by mělo být v budoucnu řízeno podle potřeby, aby voda byla bez zápachu. Rovněž zdravotní riziko pro spotřebitele by mělo být omezeno na minimum. Cílená školení optimálně připravila zaměstnance na efektivní provoz nového zařízení.

Procesní ventily

Důkladně automatizovaná vodárenská technika

Kromě výrobků a jejich příslušenství nabízí společnost Festo komplexní řešení pro vodárenskou techniku. Naši odborníci provázeli tureckého dodavatele vody v Burse od prvních kroků projektu až po školení zaměstnanců během provozu.

S mapou k cíli

Společně s firmou BUSKI připravili odborníci společnosti Festo analýzu potřeb, která zahrnovala všechny důležité stanice pro proces čištění: filtrační nádrž, dávkování, usazovací nádrž, zahušťovadlo kalu a chloraci. Výsledkem byla přesvědčivá koncepce, která splňovala všechny požadavky, jako je plná automatizace, hladký provoz a snadná údržba, ale také kvalifikace zaměstnanců.

Nejmodernější technologie úpravy vody

Po zavedení koncepce lze zcela automaticky provozovat celkem 28 pískových filtrů: každý z nich byl vybaven novým ovládacím panelem a pneumatickým rozvaděčem s modulárními elektrickými terminály CPX. Kromě toho jsme inovovali hlavní elektrický rozvaděč.

Zastaralou technologii pohonů armatur jsme nahradili pneumatickými přímočarými a kyvnými pohony. Rovněž jsme inovovali a upravili rozvod stlačeného vzduchu. Každá filtrační nádrž je nyní řízena ventilovými terminály.

Systém využívající automatizační platformu CPX zajišťuje přesné dávkování přidávaných chemikálií, které se automaticky přizpůsobuje podle množství protékající vody. Všechny údaje se přenášejí do systému SCADA.

SCADA vše kontroluje a řídí

To, co se dříve dělalo ručně, nyní zajišťuje nový redundantní systém SCADA se zabezpečením dat. Řídí celý proces a ke všem údajům automaticky přidává stavové zprávy pro preventivní údržbu nebo provozní úkoly. Zaměstnanci již nemusejí pracně zaznamenávat hodnoty, jako je tlak, stav naplnění, poloha ventilů, termíny výměny filtrů nebo provozní hodiny čerpadel. Místo toho nyní můžete číst každý parametr centrálně: v novém velínu s videostěnou, což je centrála SCADA. V celém zařízení byla instalována optická síť.

Kvalifikace a školení v práci

Školicí program Festo Didactic obsahoval 300 hodin a umožňuje zaměstnancům bezpečný provoz zařízení a jeho mechatronických nebo pneumatických komponentu. S tímto typem školení se teorie a praxe navzájem smysluplně doplňují a na konci dostanou zaměstnanci certifikát od společnosti Festo.

Kromě toho byl celý rok na místě expert z naší turecké dceřiné společnosti. Zajistil, aby vše v počáteční fázi proběhlo hladce, a byl vždy k dispozici pro zodpovězení otázek. Dnes jsou mechanici firmy BUSKI schopni efektivně obsluhovat a udržovat plně automatizovaný systém. Nakonec jsou to vlastně oni, kdo zajišťuje úspěch inovované čistírny vody Dobruca.

Lepší voda, vyšší efektivita

Výsledek projektu Dobruca/Bursa je jasný: nový plně automatizovaný systém pracuje bezpečněji, ekonomičtěji a efektivněji. Skutečnost, že společnost Festo již úspěšně pracovala pro ISKI, největšího dodavatele vody v Turecku, je důkazem našich odborných znalostí ve věcech vodárenské techniky. Německá kvalita, značka Festo a koncepce automatizace s pneumatikou společnost BUSKI přesvědčily. Implementujeme bezpečná a čistá řešení v jednoduché konstrukci systému s pohony a ventily, které se snadno obsluhují, udržují a spolehlivě pracují.

Pokud jde o techniku, přesvědčivé byly odborné znalosti našich tureckých kolegů a nabízená pomoc. Také relativně nízké náklady na plně automatizovaný systém, podrobný plán školení a koučování v prvním roce provozu byly pro manažery BUSKI přesvědčivými argumenty, aby si vybrali naši koncepci.

Každá kapka je úspěchem automatizace

Díky komplexní automatizaci byly všechny požadavky firmy BUSKI na novou úpravnu vody splněny. Procesní technika běží s pneumatickými armaturami spolehlivě a hladce. Kvalita vody se nyní významně zlepšila - stejně jako efektivita při její úpravě. Ztráty filtračního písku a proplachovací vody byly sníženy na minimum. V neposlední řadě se také výrazně zlepšila chuť vody. To bylo to první, čeho si mnoho zaměstnanců všimlo.

Příběh úspěchu ke stažení

Pneumatická modernizace pískového filtračního zařízení. Pokračujte ve čtení, jak společnosti BUSKI a Festo postupovaly.

července 2017

Přehled