Plně automatická extrakce DNA

Připravte laboratorní vzorky pomocí robota

Při šlechtění rostlin se každý den v laboratoři vyšetřuje bezpočet vzorků DNA. Chovatelé čelí technické výzvě spočívající v rychlém a přesto bezchybném testování DNA. Automatizované zařízení pomáhá v laboratoři při přípravě vzorků k analýze.

V programech šlechtění rostlin je DNA z tkáně listů a semen mikrobiologicky vyšetřována za účelem stanovení vlastností, jako je odolnost chorobám nebo obsah vitamínů. Analýza musí být rychlá a velmi přesná. Je nesmírně důležité, aby výsledky byly bez chyb a mohly být reprodukovány. Proto se v laboratořích několikrát za sebou opakují přesně stejné testy. Rovněž musí být možné zjistit, které analýzy již byly provedeny. Dalším ústředním kritériem je sledovatelnost vzorků: vždy musí být jasné, o který vzorek se jedná, aby nedocházelo k záměnám.

Automatizovaná příprava vzorků DNA

Automatizované systémy dnes mohou pomáhat téměř v celém procesu analýzy - od identifikace vzorků a jejich odběru až po přípravu a skutečné testy. Pracovníci laboratoře jsou ušetřeni monotónních a opakujících se úkolů, takže mají více času na náročnější práci. Zároveň je analýza rychlejší a kvalita výsledků roste.

Důležitým krokem v procesu analýzy je odstranění kontaminantů z DNA. V automatizované laboratoři přebírá tento úkol robot pro extrakci DNA. Používá speciální extrakční chemii, která obsahuje magnetické částice. Tyto částice se navážou na nukleové kyseliny, ze kterých se DNA skládá. Nečistoty se poté odstraní vodou a DNA je připravena pro následující molekulárně biologické analýzy.

Festo: automatizace v laboratořích

Extrakční robot v akci

Pro proces čištění jsou vzorky DNA v takzvaných destičkách deepwell, které jsou zkonstruovány speciálně pro skladování laboratorních vzorků. Osm permanentních magnetů je umístěno pod destičkami. Extrakční robot zavádí extrakční chemii do destiček pomocí pipetovací hlavy s 96 pipetami - zařízení s jednotlivými pipetami, které současně dávkují kapalinu. Magnetické bloky se navážou na magnetické částice v kapalině na dně destiček deepwell. Lze je tak snadno oddělit od DNA. Vše se poté vyčistí vodou a je k dispozici pro další zkoušky.

Robot musí během procesu extrakce pracovat velmi přesně. Musí spolehlivě polohovat pipetovací hlavu, aby kapalinu naplnil přesně do destiček. Řízení, motory a elektrické pohony Festo zajišťují, že pipetovací hlava může pracovat rychle a na milimetr přesně. Laboratorní automatizace bude v budoucnu používána stále častěji, aby zůstalo šlechtění rostlin konkurenceschopné.

Přehled