Elektronika k nošení

Jak zařízení wearables dobývají továrnu

Ať už jde o chytré hodinky, náramky fitness nebo datové brýle: je poptávka po zařízeních wearables velká. V soukromém sektoru nabízejí tato zařízení řadu možností pro získávání dat. Lze například kontrolovat ujeté vzdálenosti, spánkový rytmus nebo tělesnou teplotu. A tato technologie také vytváří potenciál pro použití ve společnostech - zejména s ohledem na optimalizaci procesů.

Pojem „wearable“ zahrnuje všechna elektronická zařízení, která se nosí přímo na těle. Přísně vzato to již zahrnuje kardiostimulátory nebo křemíkové hodinky. Obecně se tím hlavně rozumí zařízení, která lze vzájemně propojit do sítě a ovládat pomocí aplikace ve smartphonu. Schopnost připojení k jiným technologiím je tedy rozhodující funkcí zařízení wearable.

Získávání údajů fitness v soukromém sektoru

V soukromé sféře jsou obzvláště oblíbené chytré hodinky a náramky fitness. Inteligentní elektronikou lze například určit rychlost a polohu nositele nebo měřit srdeční pulz. Takto mohou uživatelé shromažďovat údaje, aby zjistili více o svých vlastních tělech, fitness a pohybových návycích. Kromě toho mohou tato zařízení významně přispívat k prevenci nemocí a včasné diagnostice.

ProGlove používané na Festo

Optimalizace procesů ve společnostech

Nová technologie může být použita také v profesionálním prostředí. V medicíně je možné, aby si lékaři během komplikovaných operací navzájem pomáhali prostřednictvím datových brýlí.

Ve výrobě a logistice pomáhají inteligentní brýle s údržbou strojů: Upozorňují zaměstnance na vadné procesy a dávají přesné pokyny, jak provádět opravy. Také dokumentují hotovou práci a šetří čas a námahu s vyplňováním formulářů.

ProGlove používané na Festo

V naší společnosti se používají inteligentní rukavice

Také u nás už se zařízení wearable již používají. V technologické továrně v Scharnhausenu skenují pracovníci dopravy materiálu, kteří přepravují hotové výrobky z montážních stanic, zboží pomocí inteligentních rukavic „ProGlove“.

Mohou pracovat mnohem rychleji, než kdyby museli obsluhovat další ruční skener. Kromě toho je pracovní proces ergonomičtější, protože zaměstnanci mají obě ruce volné ke zvedání beden.

V budoucnu se budou rukavice ProGlove používat i v jiných oblastech technologické továrny, například v přijímacím oddělení nebo balírně.

Přehled