Koupel v elektřině

Galvanické pokovování umožňuje funkční povlakování

Každý ve svém životě přichází do styku s galvanicky pokovenými předměty, aniž by si toho všiml: Počínaje rámečkem brýlí, přes nástrčná připojení v kávovarech, chromované vodovodní armatury na umyvadle až po pozinkované prvky v autě. Například nástroje nebo nůžky jsou touto technologií poniklovány, aby byly chráněny před rzí.

Galvanické pokovování je proces zušlechťování předmětu vyrobeného z elektricky vodivého kovu nanášením tenké vrstvy jiného kovu pomocí elektřiny. Galvanické pokovování umožňuje nanášet funkční povlaky o tloušťce pouhých několika mikrometrů, a tak cíleně a efektivně využívat suroviny.

Jak galvanické pokovování probíhá?

Nejprve se výrobek ponoří do lázně sestávající z roztoku kovové soli (elektrolytu) a připojí se k zápornému pólu zdroje stejnosměrného proudu (katoda). Nanášený kov, např. nikl, také vstupuje do lázně a je vázán ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného proudu (anoda). Elektrický proud přitom uvolňuje kov na kladném pólu, který se pak mění na kovové ionty. Tyto kovové ionty jsou přitahovány k výrobku na záporném pólu a ukládají se tam jako tenký kovový povlak.

Objekt, který má být zušlechtěn, je ze všech stran rovnoměrně potažen zlatem, niklem, stříbrem, mědí nebo jiným kovem. Čím déle je předmět v lázni a čím silnější je elektrický proud, tím silnější je vrstva kovu.

Lázeň a moření v továrnách Festo

Také Festo tento proces používá ve výrobě. V galvanických lázních dostávají části výrobků, například tělesa ventilů nebo válců, elektrolytickými procesy potřebné vlastnosti, jako je chemická odolnost, tvrdost, lesk nebo ochrana proti korozi. Umyté a odmaštěné hliníkové díly z obrábění jsou nejprve mořeny, čímž je odstraněna vrstva přibližně deseti mikrometrů - tedy asi 0,01 milimetru. V procesu eloxování jsou nakonec opatřeny povlakem o tloušťce 20 mikrometrů, který chrání proti korozi a zajišťuje hladký povrch.

Při plánování galvanického pokovování v technologické továrně v Scharnhausenu jsme věnovali zvláštní pozornost energetické účinnosti. V jedné lázni je možné eloxovat několik výrobků současně a není nutné měnit vybavení při změně eloxujících látek. Rekuperaci energie z ventilačního systému umožňuje tepelný výměník.

Přehled