Probudit se

Koncepce osvětlení v technologické továrně v Scharnhausenu

Pro lidský organismus je světlo zvláště důležité. Nejvíce se vliv světla projevuje v temných zimních měsících, kdy je denního světla méně - což často vede k depresivním náladám. vvlivTaké dlouhý den při práci s umělým osvětlením může být únavný. Čím je méně denního světla, tím nižší je úroveň světla na pracovišti a tím i schopnost soustředit se. Věda pro to našla řešení, která si nyní také nacházejí cestu do praxe.

Barva světla hraje důležitou roli v lidském rytmu den-noc. V sítnici oka jsou takzvané fotocitlivé gangliové buňky, které přenášejí informace zaznamenané okem do mozku. Buňky jsou zvláště citlivé při absorpci světla v modrém rozsahu viditelného spektra. Modré světlo způsobuje snížení produkce spánkového hormonu melatoninu - to nám umožňuje zůstat vzhůru déle a lépe se soustředit. Naopak načervenalé světlo způsobí, že se tělo nastaví na klidovou fázi a spánek.

Osvětlení ovlivňuje biorytmus

Příklad technologické továrny Festo v Ostfildern-Scharnhausenu ukazuje, jak tyto znalosti mohou pomoci v každodenní práci. Ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro ekonomii a organizaci práce byla zavedena koncepce osvětlení pečující o zdraví. Vychází z přirozeného slunečního záření, které se v průběhu dne mění z chladného, namodralého na teplé, načervenalé světlo.

Zaměstnanci ve výrobě, kteří pracují na směny, najdou správnou denní intenzitu světla, která odpovídá jejich přirozenému biorytmu. Díky stále červenějšímu světlu ke konci dne je pro pracovníky snazší doma po pozdní směně usnout.

Technologická továrna v Scharnhausenu

Jas pomáhá

Kromě barvy světla může mít na lidský organismus dopad také jas. Tímto fenoménem se zabývá třeba Dr. Max Kaplan, prezident Bavorské státní lékařské asociace a bývalý praktický lékař. Podle Dr. Kaplana má konstantní jas pozitivní vliv na koncentraci na pracovišti. Proto nechal v mnichovské kanceláři Státní lékařské asociace instalovat přibližně 700 závěsných světel LED. Zajišťují konstantní jas 500 luxů na všech pracovištích a také spotřebují podstatně méně energie než běžné žárovky.

Princip je jednoduchý: diody jsou řízeny systémem, a jakmile se venku zesvětlí, svítí méně silně, zatímco při temnější obloze svítí silněji.

Technologická továrna v Scharnhausenu
Přehled