Solná sprcha

Korozní testy v solné komoře

Sníh a náledí někdy v zimě způsobí, že se z jízdy stane hra se smyky. Silniční soli způsobují, že silnice jsou o něco bezpečnější, ale neškodí jen životnímu prostředí, ale také kovovým částem vozu. Sůl napadá kov karoserie, vytváří na laku puchýře a lak se nakonec z vozu odlupuje a kov koroduje. Jak je materiál odolný korozi, lze zkoušet pomocí standardizovaných zkušebních postupů, například v solné komoře.

Testy solnou mlhou jsou v automobilovém průmyslu běžné a jsou nejběžnějším způsobem testování barev a jiných povlaků. Součásti v automatizační technice však musejí testu odolat také. V oblasti techniky se korozí rozumí převážně elektrochemická reakce mezi kovovým materiálem a jeho prostředím. Tato reakce může zhoršit vlastnosti materiálu a funkci součásti z něj vyrobené.

Není rez jako rez

Téměř každý materiál v určitém okamžiku rezaví. Nejznámějším produktem koroze je červená rez. Vzniká ze železa nebo oceli oxidací kyslíkem ve vlhkém prostředí. Bílá rez je produktem koroze zinku.

Festo testuje nové povlaky v solné komoře

Festo mimo jiné testuje v solné komoře povrchy komponentů a nové typy povlaků. Visí na tenkých hácích a často jsou celé dny sprchovány slanou mlhou. Je mnohem slanější než mořský vzduch, a proto můžeme ve velmi krátké době simulovat zátěž podobnou zátěži na úrovni let používání ve vlhkém, slaném prostředí. Odborníci na materiál poté korozi vyhodnotí.

Testu solným postřikem se podrobují nejrůznější komponenty a díly.

Testu solným postřikem se podrobují nejrůznější komponenty a díly.

Různé třídy odolnosti korozi

Protože komponenty Festo jsou v závislosti na aplikaci vystaveny velmi drsným nebo mírným podmínkám prostředí, existují různé třídy odolnosti korozi. Například součásti používané v čistírnách odpadních vod musejí mít korozní třídu 3 (druhá nejvyšší). To znamená, že pět dní v solné komoře vydrží bez výskytu koroze. K získání korozní třídy 4 musejí komponenty dokonce vydržet deset dní ve slané mlze bez koroze.

Existuje mnoho různých způsobů spolehlivé ochrany součástí: kovové povlaky, například ze zinku, mohou chránit ocelové součásti. Dalším příkladem jsou anorganické povlaky, jako jsou mokré laky a práškové laky.

Test solným postřikem ukazuje odlišnou kvalitu povlaku

Test solným postřikem ukazuje odlišnou kvalitu povlaku: všechny díly byly v komoře se solnou sprchou stejně dlouho, mají „stejný“ potah, ale jsou od různých dodavatelů.

Přehled