Virtuální plánování

Plánování výroby v technologické továrně Scharnhausen

Skládací metr, pero, poznámkový blok a dobré oči - to je vše, co potřebujete k měření budov nebo systémů. Nebo ještě něco? Stejně jako v mnoha jiných oblastech života si i zde nachází cestu digitalizace.

Skenování laserem 3D již několik let přináší revoluci v možnostech dokumentace a plánování v archeologii, architektuře a průmyslu. Trojrozměrná vizualizace budov nebo složitých geometrií umožňuje přesnější, bezpečnější a rychlejší způsob práce.

Jak název napovídá, laserové skenery pracují s laserovým světlem. Během jediného skenování proběhne krátká sekvence kroků s mnoha milióny opakování: skener vysílá laserový paprsek, který se odráží od okolí. Přijímací optika skeneru paprsek znovu zachytí. Laserové světlo přijímané skenerem se vyhodnocuje speciálními měřicími metodami.

Od mračna bodů ke skutečnému obrazu

Laserový skener je připevněn na stativu a pomocí standardního servomotoru se pomalu otáčí kolem svislé osy. Zrcadlo, které se otáčí kolem své vodorovné osy několika stovkami otáček za minutu, řídí vyzařovaný laserový paprsek. Laser skenuje v určité oblasti všechny povrchy kolem něj, zaznamenává intenzitu odraženého signálu a vytváří miliony malých měřicích bodů - až 976 000 bodů za sekundu. Tyto měřicí body vytvářejí obraz prostředí ve formě mračna bodů. Skener spojuje tyto body s fotografiemi skutečného prostředí. Výsledkem je obraz povrchů v trojrozměrném prostoru.

Pomocí takzvaných referenčních koulí, které slouží jako orientační body pro skener, lze navzájem spojit několik zaznamenaných skenů, aby se vytvořil například digitální obraz celého patra budovy. Pomocí komerčně dostupného programu CAD lze tyto 3D obrazy skeneru rozšířit o objekty a konstrukce. Díky tomu je plánování mnohem jednodušší.

Digitální továrna se setkává s realitou

Nová výstavba technologické továrny společnosti Festo ve Scharnhausenu byla již plánována pomocí aditivního výrobního procesu (3D tisk). V miniaturní továrně mohli zaměstnanci už během fáze výstavby získat první dojem ze svého budoucího pracoviště. Festo se při modernizaci výroby elektroniky spolehlo na skenování laserem 3D.

To umožnilo rychlé a zároveň podrobné plánování budoucích pracovišť. Vyhnuli jsme se tak překvapením po fázi plánování, nákladným úpravám a posouváním termínů, protože technické vybavení budovy bylo plánováno podle skutečných údajů a chybějící rozměry bylo možné určit rychle a snadno.

Přehled