Vypočteno pomocí ostré tužky: energetická účinnost

Co má zařízení na tužky společného s energetickou účinností? Hodně! Na výstavě „Zkušenosti s energetickou účinností“ v sídle společnosti Festo v Esslingen-Berkheimu ukazuje zařízení na ostření tužek, jak jedno optimalizační opatření pro energetickou účinnost zapadá do druhého, a nakonec vznikne energeticky přesvědčivá celková koncepce: snížením tření a hmotnosti, rekuperací energie, výběrem správných komponentů a účinnou kontrolou a regulací.

Konkurenční výhoda díky udržitelné výrobě

Energetická účinnost v automatizační technologii je nyní nejvyšší prioritou. Jaký konkrétní potenciál úspor lze ale využít? To dokazuje zařízení na tužky. V něm se tužky ostří, potiskují, přepravují na plnicí stanici, balí do nádob a dopravují do skladu. Pomocí této ukázkové továrny lze jasně a prakticky odpovědět na otázky týkající se holistické energetické účinnosti.

Jako rodinná společnost s dlouhodobou perspektivou již mnoho let sázíme na holistickou energetickou účinnost - jak ve své vlastní společnosti, tak u zákazníků. Vždy s ohledem na celý řetězec tvorby hodnot - od projektu přes energeticky účinné výrobky až po efektivní návrh systémů a energeticky úsporný provoz strojů a zařízení ve smyslu „zelené“ výroby.

Na tento čtyřstupňový přístup navazuje také výstava s videi, interaktivními exponáty výrobků a řešení Festo a také prezentace udržitelných služeb a fundovaných nabídek školení. Poselství zní: každá oblast přispívá stejně k nalezení optimálního, ekonomického a dokonale koordinovaného řešení automatizace. Je dobré najít odpovědi na výzvy 21. století, jak byly zmíněny na začátku. Zejména v rámci klíčových témat, jako je nedostatek zdrojů, změna klimatu a ekologická stopa.

Myslete holisticky, chovejte se účelně

Projekty pro optimální návrh zařízení

Použitím tří různých manipulačních systémů - pneumatických, elektrických a kombinovaných - demonstruje stanice 1 celkové náklady na vlastnictví s různými dobami cyklů během provozní doby několika let. Můžete nastavit požadovanou dobu amortizace a určit pro Vás nejekonomičtější řešení z hlediska pořízení a nákladů na energii.

Výrobky a řešení pro vyšší energetickou účinnost

Například decentralizované ventilové terminály umístěné velmi blízko pohonů šetří stlačený vzduch na stanici 2. Potenciálu je však mnohem více: animované obrázky poskytují informace o dalších 11 příležitostech k úsporám. S podílem 30 % na spotřebě energie v německém průmyslu mají taková opatření budoucnost.

Služby a další školení jako nástroje řízení

Zatímco stanice 3 se soustředí na služby pro úsporu energie Festo, stanice 4 popisuje služby společnosti Festo Didactic. Zde se udržitelně kombinují teorie a praxe. Protože znalosti vedou k novým řešením. Bez ohledu na to, zda se jedná o energeticky účinný šroubový kompresor v bloku kompresoru zařízení na stlačený vzduch nebo o řídicí systém a řídicí příkazy, kterými lze trvale zlepšit energetickou bilanci.

Energetická účinnost Festo činí ztráty stlačeného vzduchu slyšitelné

Odhaluje to záznamové zařízení: speciální vybavení umožňuje slyšet také skryté ztráty stlačeného vzduchu, které v továrně neslyšíte pouhým uchem. Se službami úspory energie Festo najdete i ty nejmenší netěsnosti. Výsledkem je velmi zajímavý potenciál úspor.

Společně k budoucnosti

Výstava „Zkušenosti s energetickou účinností“ podtrhuje působivě: Festo v těsné spolupráci se zákazníky, dodavateli, předními výzkumnými institucemi a dalšími společnostmi neustále rozvíjí novou cestu, což dokazuje i vlastní oblast inovací.

Přehled