Doporučené výrobky Festo

Jak si ulehčit práci

Někdy se říká, že lidská lenost je hybatelem pokroku. Něco na tom je. Odedávna se lidé snaží, aby toho dokázali víc, a k tomu ještě bez námahy. Co můžeme například v automatizaci se stlačeným vzduchem zjednodušit? Možná namítnete, že pneumatické válce, ventily a hadičky už jsou jednoduché dost. Jenže ono to jde i jinak.

Doporučené výrobky Festo

Grafický výběr a efektivita

Například na internetových stránkách společnosti Festo najdete nástroj FDT-Festo Design Tool (www.festo.cz/fdt). Nabídne všechny základní řady pneumatických pohonů, ze kterých si vyberete požadovanou variantu. K pohonu se snadno několika kliknutími přidávají další díly – upevnění, nástavce na pístnici, čidla. Celou sestavu si tak poskládáte z dílů, které k sobě patří. Současně vzniká model pro CAD, který lze ihned exportovat v libovolném formátu. Rozhodnete-li se sestavu objednat, máte na vybranou – buď exportovat kusovník, nebo kliknutím automaticky vytvořit objednací kód pro dodávku všech dílů pod jediným číslem – sami si vyberete, jestli smontovanou z výroby podle Vašeho výkresu či jen požadované výrobky ve společném obalu.

Efekty jsou jasné – nejenže konstruktér pracuje s díly, které nemusel jednotlivě vyhledávat a skládat, ale i při objednávce, dodávce, zaskladnění a vyskladnění se pracuje jen s jedinou položkou. Výrazně jednodušší to tak budou mít pracovníci nákupu, logistiky i montáže.

Inovace výrobků

Pneumatické pohony

Vzhledem k vývoji nákladů na naši práci je stále důležitější zabývat se pracností. V této souvislosti je jistě přínosné použití nejnovějších variant výrobků.
Pneumatické válce mnoha řad, například DSNU, ADN, DSBC a další obsahují pneumatické tlumení, které jsou všichni zvyklí ručně nastavovat v konkrétní situaci na stroji. Vyžadována je nejen zručnost, ale také trocha zkušeností, navíc při každé změně režimu provozu by mělo být nastavení jiné. V praxi to znamená, že jen málokdy je pohyb bez časových rezerv. Samočinně nastavitelné tlumení (v označení výrobků kód PPS, patentovaná konstrukce společnosti Festo) se v každé situaci nastaví podle potřeby zcela bez zásahu seřizovače.
Rozměry pohonů mohou být často pro jejich využití určující – proto jsou k dispozici rozměrově optimalizované varianty se znatelně menšími rozměry i hmotností. Optimalizace se týká především pneumatických válců ADN-S.

Čidla na válce

Na válce lze upevnit čidla pro snímání poloh. Dosud vždy se po jejich upevnění, instalaci kabelů a připojení napájení musel dostavit další specialista, který čidlo uvolní, seřídí a znovu zafixuje. I tato činnost je mnohdy náročná, zejména je-li přístup do daného prostoru obtížný. Nová patentovaná řada čidel SDBT-MSX situaci absolutně zjednoduší. Po upevnění čidla se už k němu nikdo nebude vracet. Stačí jej umístit v rozsahu ca 20 mm na místo, kam patří, a o zbytek se postará elektronika. Po zapnutí napájení a přesunu válce na doraz se objeví výstupní signál. Čidlo se samočinně naučí, kde je správná poloha pro sepnutí. V praxi to znamená, že prvotní instalace v době, kdy ještě ani nejsou zapojeny kabely, je současně instalací konečnou. Jako bonus ještě existuje možnost změnit funkce spínací/rozpínací, PNP/NPN či dokonce prodloužit úsek sepnutí až na 15 mm! Ve skladu náhradních dílů tak může být jediný druh čidla pro všechny uvedené možnosti. I tady je úspora času enormní, uvážíme-li, že se násobí s počtem čidel na stroji či zařízení.

Škrticí ventily

Přínosný je i vliv škrticích ventilů s malými rozměry řady VFOE – při konstrukci stroje nemusíte příliš počítat s prostorem pro přístup seřizovače s nástrojem v ruce. Snadno se nastavují a zajišťují jednoduchou aretací. Těleso z kompozitu dokonale využívá možností optimalizace tvaru a rozměrů.

Zdánlivé drobnosti v souhrnu vedou k významným úsporám času i nákladů. Stále častěji platí, že je výhodné používat výrobky, které se danou technologií zabývají komplexně. Úspory v mnoha činnostech konstruktérů, nákupčích, skladníků i montérů jsou jasné a mnohdy převyšují i celkovou cenu výrobku samotného.

října 2022

Přehled