Profese v přerodu - kvalifikovaný pracovník

Změna: Průmysl 4.0 vede ke změnám v pracovním prostředí průmyslu, a tím i v souvisejících profesích. To, co se před 10 či 15 lety zdálo nemyslitelné, je dnes již realitou nebo blízkým cílem pro Průmysl 4.0. Jaký dopad to však bude mít na zaměstnance? Na to se zaměříme v tomto pořadí: dělníci / kvalifikovaní pracovníci.

Dělník zná „svůj“ stroj - každé bzučení, každé vrzání, každý pískot a blikání. Pokud se něco změní, okamžitě se seřizuje nebo je informována údržba. Pracovní postupy jsou po celá léta často stejné. I ty nejmenší odchylky od toho, co se obvykle děje na stroji, mohou být známkou toho, že něco není v pořádku - například že se uvolnila součást stroje, díl je poškozený nebo došlo k chybě v předcházející operaci, a proto nesouhlasí určité tolerance. Obsluha vždy ví, jak se strojem zacházet. To může také vést k jednotvárnosti. Bezpečnost je ústředním tématem, protože složité stroje jsou stále více nepřehledné a často skrývají zdroje nebezpečí. Pokud dojde ke změnám ve výrobě - například k přechodu na nový výrobek - je obvykle nutné pracovníka rekvalifikovat. Nový úkol - nové know-how.

Změna je součástí každodenního života. Konvertibilní továrny budoucnosti vyžadují od zaměstnanců neustálý rozvoj dovedností a schopností. Nová ctnost v odborném vzdělávání v průmyslu se proto nazývá „Changeability“ - myslí se tím vůle a schopnost měnit se. Je zásadní pro osobní úspěch každého jednotlivého pracovníka, ale také pro úspěch celé společnosti. Školení a další vzdělávání kvalifikovaných pracovníků budoucnosti se proto bude stále více soustředit na metody a dovednosti, zaměření a postoje - kompetence, které zaměstnancům pomohou, aby sami zvládali složité a rychle se měnící situace. Při absenci rigidních procesů je pro obsluhu stroje výhodné alespoň základní porozumění vztahům a procesům. Ve vysoce propojené výrobě mají totiž malé příčiny často velký účinek. Lidé a stroje se vzájemně stále více přibližují a spolupracují blízko sebe. Klasické ochranné ploty však v Průmyslu 4.0 do značné míry chybějí, protože brzdí přizpůsobivost. Objevily se nové, inteligentní bezpečnostní systémy a rozhraní. Klíčové slovo: řízení myšlenkami. Výzkum v této oblasti je velmi pokročilý - již existují ukázkové systémy.

  1. Tento článek vyšel v časopise pro zákazníky trends in qualification od společnosti Festo Didactic 1.2017
  2. Obrázky: Fotolia/iStock
Přehled